Søgetal til gymnasiet

Oversigtsside
 
Overblik over søgningen til de gymnasiale uddannelser.

​​

 

 

Søgetal 2023 - Pres i en tid med ny elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/soegetal-2023.aspxSøgetal 2023 - Pres i en tid med ny elevfordelingGL's analyse af søgetallene til de gymnasiale uddannelser 2023 viser blandt andet, at der er sket et fald til både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i absolutte tal. Der er godt 700 færre unge, der har sat kryds ved de gymnasiale uddannelser ​som første prioritet. Det svarer til et fald på 1,5 pct.
Søgetal 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2022.aspxSøgetal 2022​Undervisningsministeriet har den 24. marts 2022 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
Søgetal 2021https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2021.aspxSøgetal 2021Undervisningsministeriet har den 26. marts 2021 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
Søgetal 2020: Holder niveuaet fra 2019https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal-2020-holder-niveuaet-fra-2019.aspxSøgetal 2020: Holder niveuaet fra 2019Gymnasieuddannelserne er stadig de mest søgte ungdomsuddannelser. 72,0 procent af eleverne, som forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som førsteprioritet i 2020.
Søgetal 2019: Skævvrider Danmarkhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetallene-skaevvrider-Danmark-.aspxSøgetal 2019: Skævvrider DanmarkDe nye karakterkrav til de gymnasiale uddannelser betyder, at den sociale mobilitet, vi har set de senere år, bremses. Områder uden en akademisk tradition holdes i ave, mens den blomstrer i Nordsjælland.
Søgetal 2018: Pres på skolernehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal-2018.aspxSøgetal 2018: Pres på skolerneAnalyse af Undervisningsministeriets opgørelse af søgetal fra 9. og 10 klasse til de gymnasiale uddannelser.
Søgetal 2017: 2.000 færre gymnasieeleverhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal-2017.aspxSøgetal 2017: 2.000 færre gymnasieeleverAndelen af unge, der vælger gymnasiet, er stabilt, men der er færre unge.
Søgetal 2015: Flere har søgt almengymnasialle uddannelserhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal-2015.aspxSøgetal 2015: Flere har søgt almengymnasialle uddannelser41.275 elever har søgt almengymnasiale uddannelser for skoleåret 2015/16. Set i forhold til sidste år svarer det til en stigning på 0,8 pct.
Søgetal 2014: Flere har søgt ind på HHX/HTXhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal-2014.aspxSøgetal 2014: Flere har søgt ind på HHX/HTXSøgningen til stx er faldet med 3,8%, men søgningen til hf er faldet med næsten 11%. Til gengæld er søgningen til htx steget med 1,4% og til hhx med hele 9,3%.
Søgetal 2013: Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelserhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal2013.aspxSøgetal 2013: Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelserMindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser.
Søgetal 2012: Fald i antallet af 15-16 årigehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal2012.aspxSøgetal 2012: Fald i antallet af 15-16 årigeI alt er der 1.260 flere ansøgere til de gymnasiale uddannelser i år end sidste år. Det svarer til omkring 45 flere 1.g klasser, eller 2,3 pct. flere elever. Samtidig har der været et fald i antallet af 15- og 16-årige unge, svarende til de potentielle ansøgere fra 2011 til 2012 på -1,9 pct.
Søgetal 2011: Vigtigt at Danmark ikke knækker overhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal_gymnasiet_2011.aspxSøgetal 2011: Vigtigt at Danmark ikke knækker overSøgningen til stx er på landsplan steget med 1.908 unge svarende til 6,1 pct. fra 2010 til 2011. En stigning fra 31.482 i 2010 til 33.390 i 2011. Søgningen til 2-årigt hf er steget med 2,9 pct. Svarende til en stigning på 259 unge ift. sidste års store ansøgning. En stigning fra 8.785 i 2010 til 9.044 i 2011. Søgningen til hhx og htx er gået tilbage med henholdsvis 4,4 % og 4,1 % svarende til et fald på henholdsvis 395 elever og 208 elever.
Søgetal 2010: Store variationer mellem de enkelte regioner og skolerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal_stx_hf_2010.aspxSøgetal 2010: Store variationer mellem de enkelte regioner og skolerSøgningen til stx er på landsplan steget med 2.108 unge, svarende til 7,2 pct. fra 2009 til 2010. Det betyder, at 44 pct. af ungdomsårgangen har valgt at søge stx i år, svarende til en stigning på 5,8 pct. i forhold til sidste år. Det svarer til omkring 70 flere 1.g-klasser i år end sidste år.

Emner:  
Interessent: