Regnskaber 2022

GL undersøgelse
 

​​De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate institutioner. Skolerne får offentligt tilskud og konkurrerer om eleverne, prioriterer økonomien, ejer bygninger‐ ne og ledes af bestyrelser. Skolerne udsættes for økonomisk og kvalitativt tilsyn, hvor de bliver screenet for en række nøgletal. Skolerne har behov for likviditet for at kunne vedligeholde, investere og betale enhver sit. De har behov for egenkapital, hvis de skal lånefinansiere, og de bærer ansvaret for kapacitetstilpasninger ved ændringer i elevtal.

I finansloven for 2021 blev der rettet op på et års såkaldt omprioriteringsbidrag. Hf-enkeltfag fik først gennemført en tilsvarende tilbageførelse i 2022. Tilbageførelsen er midlertidigt – og udløber ved indgangen af 2025, hvis politikerne ikke viderefører den eller gør den varig. Omprioriteringsbidraget var en grønthøsterbesparelse på 2 pct., der blev kørt over 4 år. Udover den økonomiske virkelighed så slår de faldende ungdomsårgange igennem i de kommende år frem mod 2030 og viser sig også i faldende søgning til de gymnasiale uddannelser. Et fald der vil blive større de kommende år, og som varierer geografisk. Faldet forstærkes af, at der de seneste mange år har været politiske forventninger om ‐ og pres for – at en mindre andel af ungdomsårgangen tager en gymnasieuddannelse.   De selvejende institutioner vil reagere på presset ved at tilpasse økonomien til elevtallet.

Normalt udarbejder vi tal for det gymnasiale undervisningsresultat. Det har vi gjort via aktindsigt hos Undervisningsministeriet. Disse tal vil nu blive offentliggjort på deres statistikside, så alle kan arbejde med dem. Ministeriet har dog igen i år ikke kunne verificere tallene for sidste års regnskabsindberetninger – hvorfor de ikke er tilgængelige endnu. Der er også kommet flere krav til detaljeringskraven af skolernes årsrapporter. Alle omkostninger til undervisningens gennemførelse skal opdeles på uddannelsestype. Desværre er detaljeringsgraden på indtægterne endnu ikke så stor, så der her skelnes mellem hvilke uddannelser undervisningstilskuddet er givet til.

Emner:  
Interessent: