Skoleregnskaber 2012

Info
 
Skolernes regnskaber er offentliggjort, og GL's regnskabsanalyse viser, at der i 2012 er et overskud på 573 mio. kr. Dermed er der dokumentation for, at der ikke er behov for at lærerne skal løbe hurtigere, fordi de fik et løntillæg ved OK-forhandlingerne.

​​​​I 2012 havde udbyderne af gymnasieuddannelser et samlet overskud på 573 mio. kr., svarende til 2.460 kr. pr. årselev. Overskuddet svarer gennemsnitligt til 2,6 pct. af udbydernes samlede omsætning.

VUC ligger væsentligt over gennemsnittet med 4,2 pct. i overskud, og de almene gymnasier og hf-kurser følger tæt efter med et overskud på 3,6 pct. Erhvervsskolerne ligger under gennemsnittet med et overskud på 1,5 pct.

Så fik vi dokumentationen for, at der ikke er behov for at lærerne skal løbe hurtigere, fordi de fik et løntillæg ved overenskomstforhandlingerne,

udtaler GL's formand Gorm Leschly.

På 7 ud af 8 skoler er der rigeligt med midler til at dække lærernes lønomkostninger. Og herudover er der mange ressourcer til at øge kvaliteten i uddannelserne. Det er derfor dybt kritisabelt, at midler til undervisning ikke bliver brugt til undervisning. Alene på stx/hf er der 300 mio. kr. af undervisningsindtægterne, som ikke anvendes til selve undervisningen. Det er penge, som går fra eleverne. Uddannelsesinstitutioner er ikke sat i verden til at puge penge sammen. Det er uacceptabelt, når økonomisk tænkning sættes over elevernes læring,

siger Gorm Leschly.

     
​Det er dybt kritisabelt,​ at midler på skolerne til undervisning ikke bliver brugt til undervisning 


​I alt har der været knap 233.000 årselever, og uddannelserne har haft en samlet omsætning på 22 mia. kr. i 2012. Udbyderne har en egenkapital på godt 1/3 af omsætningen og en likviditetsgrad på 81 pct.

Nøgletal for udbydere af gymnasiale uddannelser

  VUC 
 Erhvervsskoler
 
Stx/hf 
 
 I alt
Årets resultat (mio.)
 115​​173285573
Resultat i pct. af omsætning 4,21,53,62,6
Resultat pr. årselev 
  4.287 1.518 3.099 2.460
Årselever
 26.771 114.245 91.889 232.905
Omsætning (mio.)
  2.701 11.381 7.949 22.032
Egenkapital (mio.) 
 700  5.937 1.051 7.688
 Likviditetsgrad 
 100 % 68 % 95% 81%

   
GL har gennemgået udbyderne af gymnasiale uddannelsers regnskaber for 2012. 
Download: Skoleregnskaber_2012.pdf

Emner: Skoleregnskaber; Overskud; Likviditet; Økonomi
Interessent: