Regnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskud

GL undersøgelse
 
Institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet overskud i 2020 på samlet 104 mio. kr.

​​​​​​​​​​​​​​​​Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde hen over sommeren institutionsregnskaberne for 2020. Da ministeriet er forsinket med formålsregnskaberne, kommer en mere detaljeret regnskabsanalyse først ultimo september.

Både i 2018 og i 2019 havde institutionerne et samlet underskud. Det har skolerne vendt til et overskud i 2020. 2020 var et år uden større nedskæringer – efter fire år med omprioriteringsbidrag. Samtidig var det et specielt år på grund af coronasituationen. Som udgangspunkt bør de selvejende institutioner ikke have overskud, da tilskuddet fra det offentlige bør anvendes til formålet. Derfor er det også forventningen, at ressourceindsprøjtningen i 2021 ikke veksles til overskud, men anvendes til at kvalitetssikre undervisningen, herunder på relationer, dannelse, læring og den enkelte elevs behov. En del af skolernes overskud i 2020 kan skyldes de ekstraordinære forhold, som skolerne har været underlagt på grund af covid19. Det kan både have haft betydning for det umiddelbare frafald samt for omkostningerne til aktiviteter, eksamen, rejser, sociale arrangementer og lignende.

Skolernes resultat 

​Årets resultat (skoleregnskaber)*Mio. kr.Pct.
 2019202020192020
Almene gymnasier og hf-kurser-6274-0,8%1,0%
Erhvervsskoler med gymnasieudbud-715-0,1%0,1%
VUC-491-2,0%0,1%
Private gymnasiale udbydere-114-0,1%0,8%
I alt -119104-0,5%0,5%

 Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsportal – årets resultat er før ekstraordinære poster.
De samlede ekstraordinære poster udgør -122 mio. kr.

Samlet set har skolerne fået et resultat, der er 223 mio. kr. større end året før. Det svarer til, at skolerne er gået fra et underskud på ½ pct. af omsætningen til et overskud af samme størrelse. Der er ingen institutionstyper, der samlet har underskud i 2020. Når man ser på de enkelte institutioners resultat, er der stor forskel, ligesom der er forskellige forklaringer på resultaterne – herunder omlægning af lån eller opsparing til større vedligeholdelsesprojekter.  

Antallet af skoler med underskud er faldet fra 107 institutioner i 2019 til 65 institutioner i 2020. Det betyder, at der var underskud på 3 ud af 10 udbydere af gymnasial uddannelse. Modsat er antallet af institutioner med et overskud på over 2 pct. mere end fordoblet. I 2019 var det 13 pct.; i 2020 var det 30 pct.​​

Der var i 2019 fem institutioner, der havde et overskud på over 6 pct. af omsætningen. I 2020 var der dobbelt så mange. De tre skoler med overskud på over 10 pct. er to erhvervsskoler og et privat gymnasium. I den modsatte ende var der i 2019 15 institutioner med et underskud på over 6 pct. I 2020 var dette næsten halveret til 8 skoler. De tre skoler med størst underskud er to erhvervsskoler og et privat gymnasium.

De 65 institutioner med underskud har et samlet underskud på 190 mio. kr., imens de resterende 155 institutioner havde et samlet overskud på 294 mio. kr.

Download notat om skolernes årsregnskaber 2020:Årets resultat 2020.pdf. Notatet har oversigt over samtlige institutioner.

Emner:  
Interessent:  

​​Download notat om skolernes årsregnskaber 2020:Årets resultat 2020.pdf. Notatet har oversigt over samtlige institutioner.​

Se også specifikt regnskab for de almene gymnasier: Regnskab 2020 tabeller for almene gymnasier og hf-kurser.pdf

Nøgletal for VUC: Tabel VUC 2020 (forløbig).pdf

Nøgletal for erhvervsgymnasier: Tabel erhverv 2020 (forløbig).pdf

Nøgletal for private gymnasier: Tabel private 2020 (forløbig).pdf​​​