Samlet underskud for de gymnasiale udbydere i 2018

Info
 

​​​Institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde i 2018 et samlet underskud. Det viser institutionsregnskaberne, som Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort. Det er første gang, siden de almene gymnasiers og VUC's overgang til selveje.

Resultatet understøtter GL's bekymring omkring de massive nedskæringer, der har været på området.

I 2017 havde alle institutionsformerne et samlet overskud på over ¼ mia. kr., svarende til 1,2 pct. af skolernes omsætning. I 2018 har institutionerne for tredje gang været udsat for omprioriteringsbidragets grønthøster og har skullet spare 6 pct. på gymnasial uddannelse ift. 2015. Nogle uddannelsesretninger har endda skullet spare endnu mere på grund af EUD-budgetforliget. Resultatet for 2018 viser da også et samlet underskud på 4 mio. kr. Et underskud, der kan forventes større i 2019 på grund af endnu et år med omprioriteringsbidraget.

Ser vi på regnskabsresultatet på institutionsniveau, er der sket en del fra 2017 til 2018. Antallet af institutioner med underskud er fordoblet fra 41 institutioner til 84. Det betyder, at der nu er underskud på 4 ud af 10 institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse. Modsat er der sket en halvering af andelen af institutioner med et overskud på over 6 pct. af omsætningen. 

Der er stor spredning bag det samlede underskud på 4 mio. kr. i 2018. Der er fire institutioner med et underskud på over 10 pct. af omsætningen og 7 institutioner med et overskud på mellem 6 og 10 pct. af omsætningen. 

overskudsgrad 2a.png


Download notat med overblik over institutionernes økonomi. Notatet viser overskudsgrad for samtlige institutioner, som udbyder gymnasial uddannelse:

Samlet underskud for de gymnasiale udbydere i 2018.pdfEmner:  
Interessent: