Skoleregnskaber 2015

Info
 
Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.

GL gennemfører en årlig analyse af skolernes regnskab med henblik på at følge skolernes økonomiske situation. Der er stor variation i de enkelte skolers samlede resultat, og for alle skoleformer er det få skoler, som genererer hovedparten af overskuddet på området.

Fra 2014 til 2015 er antallet af institutioner med underskud steget. Med nedskæringerne i 2016 og 2017 vil langt flere institutioner få underskud, hvis de ikke skærer voldsomt.

Overskudsgrader 2015.png 

GL har særligt fokus på, hvorvidt midler givet til undervisning også anvendes til undervisning af hensyn til de elever, der går på uddannelsen.

Se Skoleregnskaber 2015.pdf

 

Emner: Økonomi
Interessent: Tillidsrepræsentant; Medarbejderrepræsentant