Skoleregnskaber 2013

Info
 
Igen i 2013 er det få skoler, som genererer store overskud. Årets resultat viser, at de fleste skoler bruger deres penge med omtanke.

I 2013 har udbyderne af gymnasieuddannelser haft godt 250.000 årselever og en samlet omsætning på 24 mia. kr. Udbyderne har en egenkapital på 40 pct. af omsætningen og en likviditetsgrad på 83 pct.

Regnskaberne fra skolerne viser, at der var et samlet overskud  på i alt 639 mio. kr., svarende til 2.528 kr. pr. årselev. Det svarer til en overskudsgrad på 2,7%. Den største overskudsgrad er på VUC med 4,7% af omsætningen.

Når der ses specifikt på om skolerne bruger de midler der er givet til gymnasial  undervisning, er det få institutioner, der står for en væsentlig andel af overskuddet. For de almene gymnasier og hf-kurser står 11 pct. af skolerne for 40 pct. af overskuddet på gymnasial undervisning. På VUC står 12 pct. af kurserne for 36 pct. af det samlede overskud på den gymnasiale undervisning. 11 pct. af erhvervsskolerne står for 55 pct. af det samlede overskud på den gymnasiale undervisning.

Igen i 2013 er det få skoler, som genererer store overskud. Årets resultat viser, at de fleste skoler bruger deres penge med omtanke.

De fleste skoler har et lille overskud, og nogle har endda økonomiske problemer, så årsresultatet for sektoren er ikke et udtryk for, at sektoren har for mange penge. Det er heldigvis relativt få skoler, der ikke bruger de ressourcer, staten har givet til undervisning, men det betyder ikke, at det ikke er et problem. Undervisningstaxameteret får skolerne, fordi pengene skal bruges til undervisning. Og det gælder alle skoler.

siger Annette Nordstrøm Hansen og fortsætter

Vi ved godt, at mange skoler sparer sammen til at bygge. Nogle skoler har overtaget bygninger i dårlig stand, og det kan give mening, at skoler bruger penge på at renovere og gøre bygninger tidssvarende. Men problemet er de steder, hvor der bygges stort. Vi ved, at elevtallet vil falde i de kommende år, og så vil omkostningerne til bygningerne blive en alt for stor post. Dermed er det ikke kun de nuværende elever, som bliver ramt af, at pengene til undervisning ikke bruges til undervisning, men også fremtidens elever.

Nøgletal for udbydere af gymnasiale uddannelser

​VUC​Erhvervs-skoler​Almene gymnasier og hf

​Private gymnasier og hf

​I alt

Årets resultat (mio.)​138​209​253​39​639
Resultat i pct. af
omsætning
​4,7%​1,8%​3,1%​3,3%​2,7%
Resultat pr. årselev​4.748​1.841​2.661​2.571​2.528
Årselever​29.117​113.372​95.038​15.258​252.785
​Omsætning (mio.)​2.925​11.447​8.267​1.184​23.882
​Egenkapital (mio.)​844​6.434 ​1.340​723​9.342
Likviditets-grad​92%​77%​92%​111%​83%
Gymnasialt
undervisnings-resultat*
​127​114​271​-​512
Anvendelses-grad*​90,8​95,4​95,5​-​94,8

 *I de samlede gymnasiale undervisningsresultater indgår gymnasial brobygning, mens dette ikke indgår, når der ses på skolernes uddannelsestype. Det gymnasiale undervisningsresultat dækker stx, hf, hf-enkeltfag, ib, hhx og htx.

GL har gennemgået udbyderne af gymnasiale uddannelsers regnskaber for 2013. 
Download analysen her: Skoleregnskaber 2013.pdf

Emner:  
Interessent: