Regnskaber for skolerne

Oversigtsside
 

​​​​​​​GL gennemfører en årlig analyse af skolernes regnskab med henblik på at følge skolernes økonomiske situation. GL har særligt fokus på, hvorvidt midler givet til undervisning også anvendes til undervisning af hensyn til de elever, der går på uddannelsen.

 

 

Regnskaber 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/regnskaber-2022.aspxRegnskaber 2022
Regnskaber 2021https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Regnskab-2021.aspxRegnskaber 2021De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate insti-tutioner. Skolerne får offentligt tilskud og konkurrerer om eleverne, prioriterer økonomien, ejer bygninger‐ ne og ledes af bestyrelser. Skolerne udsættes for økonomisk og kvalitativt tilsyn, hvor de bliver screenet for en række nøgletal. Skolerne har behov for likviditet for at kunne vedligeholde, investere og betale enhver sit. De har behov for egenkapital, hvis de skal lånefinansiere, og de bærer ansvaret for kapacitetstilpasninger.
Regnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskudhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2020.aspxRegnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskudInstitutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet overskud i 2020 på samlet 104 mio. kr.
2019: Store underskud efter fire år med omprioriteringsbidraghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/2019.aspx2019: Store underskud efter fire år med omprioriteringsbidragTallene viser, at institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet underskud i 2019. I alt manglede der 119 mio. kr. ​ ​
Økonomi og nøgletal - VUC/hf-enkeltfaghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Oekonomi-og-noegletal---VUC-hf-enkeltfag.aspxØkonomi og nøgletal - VUC/hf-enkeltfagØkonomi og nøgletal for 2018 for VUC
Økonomi og nøgletal - erhvervsgymnasierhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Oekonomi-og-noegletal---erhvervsgymnasier.aspxØkonomi og nøgletal - erhvervsgymnasierErhvervsgymnasier, regnskabstal for 2018.
Økonomi og nøgletal - almene gymnasierhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Oekonomi-og-noegletal-.aspxØkonomi og nøgletal - almene gymnasierØkonomi og nøgletal for de almene gymnasier og hf-kurser
Samlet underskud for de gymnasiale udbydere i 2018https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2018.aspxSamlet underskud for de gymnasiale udbydere i 201884 institutioner havde underskud i 2018
Skoleregnskaber 2016https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2016.aspxSkoleregnskaber 2016De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate institutioner.
Skoleregnskaber 2015https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2015.aspxSkoleregnskaber 2015Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.
Skoleregnskaber 2014https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2014.aspxSkoleregnskaber 2014Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.
Skoleregnskaber 2013https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2013.aspxSkoleregnskaber 2013Igen i 2013 er det få skoler, som genererer store overskud. Årets resultat viser, at de fleste skoler bruger deres penge med omtanke.
Skoleregnskaber 2012https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber_2012.aspxSkoleregnskaber 2012Skolernes regnskaber er offentliggjort, og GL's regnskabsanalyse viser, at der i 2012 er et overskud på 573 mio. kr. Dermed er der dokumentation for, at der ikke er behov for at lærerne skal løbe hurtigere, fordi de fik et løntillæg ved OK-forhandlingerne.
Skoleregnskaber 2011https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber2011.aspxSkoleregnskaber 2011Skoleregnskaber for 2011 viser, at de almene gymnasieuddannelser har gennemført besparelser tre år for tidligt. Genererede overskud er skabt på bekostning af elevernes uddannelse.
Skoleregnskaber 2010https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Regnskabforskolerne2010.aspxSkoleregnskaber 2010Ny undersøgelse viser, at en del skoler har et forholdsvist stort overskud. Det betyder, at de har penge til den vigtige udvikling af skolerne, som også indebærer, at gymnasieuddannelserne er attraktive arbejdspladser.

Emner: Skoleregnskaber
Interessent: Leder; Tillidsrepræsentant; Bestyrelse