2019: Store underskud efter fire år med omprioriteringsbidrag

Info
 

​​​​Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den 26. august 2020 efter godt 2 måneders forsinkelse institutionsregnskaberne for 2019. ​​​​​

Tallene viser, at institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet underskud i 2019. ​I alt manglede der 119 mio. kr. ​ ​

I 2018 landede institutionerne samlet på et negativt nul – men i 2019 var underskuddet til at tage og føle på – der er nu underskud for alle institutionstyper. Resultatet er bekymrende – og viser, at der er behov for reinvesteringer for bare at få ressourcer til det uddannelsesniveau, der er på skolerne i dag. Og det er ikke nok at tilføre 119 mio. kr., da der er behov for en ressourceindsprøjtning, så der igen kan komme fokus på relationer, dannelse og læring med fokus på den enkelte elevs behov.   

Årets resultat (skoleregnskaber) Mio. kr.​Mio. kr.
Pct.Pct.

  2018 2019 2018 2019
Almene gymnasier og hf-kurser17-62
0,2-0,8
Erhvervsskoler med gymnasieudbud-1
-70,0-0,1
VUC-16-49-0,6-2,0
Private gymnasiale udbydere*-4-1-0,2-0,1
I alt -4-1190,0-0,5
Kilde: Børne- og undervisningsministeriets regnskabsportal
*kun medtaget større udbydere og uden steinerskolerne​

I 2017 havde alle institutionsformerne et samlet overskud på over ¼ mia. kr. I 2018 var det et negativt nul, og i 2019 var der et underskud på 119 mio. kr., svarende til 0,5 pct. af omsætning. 2019 var året, hvor institutionerne for fjerde og forhåbentlig sidste gang blev udsat for omprioriterings-bidragets grønthøster og dermed skulle spare 8 pct. på gymnasial uddannelse ift. 2015. Nogle uddannelsesretninger har endda skullet spare endnu mere på grund af EUD-budgetforliget. Når man ser på de enkelte institutioners resultat, kan der dog være flere forklaringer – herunder omlægning af lån eller opsparing til større vedligeholdelsesprojekter.  

Antallet af skoler med underskud er steget fra 41 institutioner i 2017, til 84 i 2018 og til 107 institutioner i 2019. Det betyder, at der nu er underskud på hver anden institution, der udbyder gymnasial uddannelse. Modsat er antallet af institutioner med et overskud på over 2 pct. faldet fra 21 pct. i 2018 til 13 pct. i 2019.

Overskudsgrad 2019.png

Bag det samlede underskud er der stor spredning mellem skolerne. Der er i 2019 fem institutioner, der har et overskud på over 6 pct. af omsætningen. De to skoler med størst overskud er erhvervsskoler. I den modsatte ende findes 15 institutioner med et underskud på over 6 pct.  De 107 institutioner med underskud har samlet et underskud på 262 mio. kr., imens de øvrige 107 skoler havde et samlet overskud på 144 mio. kr. ​​

VUC

På VUC er der samlet et underskud på 2 pct. af omsætningen. Det er også VUC, der de seneste år har været hårdest presset af nedskæringer og kursistnedgange. Det er også her, der findes den største andel af skoler med underskud – 17 ud af 24 centre. De har et samlet underskud på 59 mio. kr. De 7 centre med overskud har tilsammen 10 mio. kr. i overskud. Den største overskudsgrad er på 4,6 og findes på HF & VUC Nordsjælland. Den mindste er på -10 pct. og findes på VUC Djursland, der også er det mindste VUC. Resultaterne for VUC kan ses af bilag 1 i den pdf-fil, der kan downloades her på siden​.

Almene gymnasier og hf-kurser

Resultatet for de almene gymnasier er gået fra et lille overskud i 2018 til et underskud på 0,8 pct. af omsætningen svarende til et fald på 1 pct. point. Der er 64 almene gymnasier, der har underskud i 2019. Det er godt hvert andet gymnasium. Samlet har de et underskud på 104 mio. kr. Frederikshavn Gymnasium har det største underskud på 13,7 pct. 56 skoler har et overskud, hvoraf to skoler har en overskudsgrad på over 6 pct. Resultaterne for de almene gymnasier og hf-kurser kan ses af bilag 2 i den pdf-fil, der kan downloades her på siden.  

Erhvervsskoler med gymnasialt udbud

Erhvervsskoler med gymnasialt udbud har et samlet underskud på 7 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til et underskud på 0,1 pct. af omsætningen. Der er 19 erhvervsskoler, der har underskud – svarende til 2 ud af 5 skoler. Samlet har skolerne underskud for 71 mio. kr. Der er 2 skoler, der har et underskud på over 6 pct. Modsat er der 29 erhvervsskoler med overskud. To skoler har en overskudsgrad på over 10 pct. Det er Varde Handelsskole og Vejen Business College. Resultaterne for erhvervsskolerne kan ses af bilag 3 i den pdf-fil, der kan downloades her på siden.

Private Gymnasier

De private udbydere af gymnasial uddannelse har et samlet underskud på 1 mio. kr. svarende til et underskud på 0,1 pct. af omsætningen. Der er 7 private udbydere, der har underskud. Det svarer til godt 3 ud af 10 skoler. Samlet har de et underskud på 29 mio. kr. Der er tre skoler, der har et underskud på over 10 pct. af omsætningen. Den ene er den lille og forholdsvis nystartede Hovedstadens kristne gymnasium. De to øvrige er Vejlefjordskolen (på grund af vigende elevtal) og Gentofte studenterkursus. Af de 15 skoler med overskud er der en skole med et overskud på over 6 pct. Det er Høje Tåstrup Private Gymnasium, der året før kæmpede med en meget lav likviditet. Resultaterne for private udbydere af gymnasial uddannelse kan ses af bilag 4 i den pdf-fil, der kan downloades her på siden


Emner:  
Interessent: