Læs læreres, elevers og lederes protester mod nedskæringer

Debatindlæg
 
​Gymnasiesektoren rammes særskilt hårdt af regeringens bebudede nedskæringer. GL offentliggør de debatindlæg mv., som vi får ind fra skolerne.

​​​​Gymnasiesektoren rammes særskilt hårdt af regeringens bebudede nedskæringer.

Folketinget (på nær enhedslisten og Alternativet) har vedtaget en budgetaftale, som rammer gymnasieuddannelserne delvis i 2016 og slår fuldt igennem i 2017. Aftalen fjerner ca. 400 mio. kr. fra sektoren i de årlige tilskud til at drive gymnasieuddannelser for.

Herudover har regeringen i finanslovsforslaget for 2016 og i overslagsårene for 2017-2019 lagt op til, at gymnasieuddannelserne skal aflevere 2 pct. til et såkaldt omprioriteringsbidrag, som blandt andet skal bruges til politiforlig. Hvis finanslovene for 2016-2019 vedtages, som der er lagt op til, vil de betyde, at der i 2016 skæres over ¼ mia. kr., stigende til over 1 mia. kr. i 2019 og frem.

nedsk_gl-org.png 

GL, lederforeningerne, elevorganisationerne og bestyrelsesforeningen protesterer over, at nedskæringerne vil ødelægge gymnasieuddannelserne.

Nedenfor offentliggør GL de debatindlæg mv., som vi får ind fra skolerne.

Emner: Økonomi
Interessent: Tillidsrepræsentant
  ​Overblik over nedskæringer
​​