VUC & hf Nordjyllands Aalborg-afdeling: VUC's uvurderlige bidrag til velfærdssamfundets fremtid vil lide skade

 
 
Til Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling & Folketingets Uddannelsesudvalg

Med den vedtagne budgetaftale og regeringens fremlagte finanslovsforslag vil der de kommende år komme massive besparelser på uddannelsesområdet. I 2016 vil VUC-sektoren blive beskåret med 10 %.

En "budgetregulering" af en sådan størrelse kan ikke undgå at få store konsekvenser – både for kursister og for ansatte.

På VUC & hf Nordjylland har vi en kursistgruppe, som er kendetegnet ved at være meget blandet, og hvor en stor gruppe har andre problemer end de faglige at kæmpe med. I en undersøgelse fra 2015 foretaget af CEFU viser det sig, at der blandt kursisterne er 10 % ordblinde, 20 % med psykiske problemer og 13 % med kroniske sygdomme.

62 % af kursisterne på VUC & hf Nordjylland er ud fra deres grundskolekarakterer, defineret som frafaldstruede.

VUC & hf Nordjylland er den eneste reelle almen kompetencegivende Voksen og ungdomsuddannelsesinstitution som er i stand til at rumme denne gruppe. Vores resultater de seneste år demonstrerer at vi gør det med høj kvalitet og løfteevne. Vores karaktergennemsnit er blandt de højeste i regionen (2015: hf2 gnm. 6,9, HFe gnm. 6,3), der er 59% fra AVU og der fortsætter videre til en erhvervsuddannelse og der er 33 % fra HF2 der fortsætter videre til en universitetsuddannelse.

Der er i disse år markant fokus på, at flest mulige unge får en uddannelse. VUC er i den forbindelse en unik uddannelsesinstitution, som spiller en helt særlig rolle for at hjælpe en stor del af de uddannelsesfremmede unge og voksne ud af passiv forsørgelse og via uddannelse videre ind på arbejdsmarkedet.

Dette uvurderlige bidrag til velfærdssamfundets fremtid vil lide skade, hvis disse besparelser bliver ført ud i livet.

Besparelserne vil endvidere generelt forringe ungdomsuddannelserne i Danmark – såvel kvalitativt som kvantitativt.

Vi vil derfor kraftigt opfordre ministeren og medlemmerne af uddannelsesudvalget til at trække disse besparelser tilbage.

Vedtaget på et møde for AVU og HF-lærerne ved VUC&hf Nordjyllands Aalborg-afdeling

22. oktober 2015

Emner:  
Interessent: