VUC Nordjyllands Jammerbugt: Frafaldet vil stige

 
 
Lærerne skriver åbent brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby, formand for Folketingets Uddannelsesudvalg Christine Antorini og til udvalgsmedlemmerne Ane Halsbo-Jørgensen, Rasmus Prehn, Pernille Skipper.

​HF-lærerne ved VUC Nordjyllands Jammerbugt Afdeling, forsamlet til møde onsdag 28. september kl. 12.30 — 13.00, vil hermed udtrykke deres store bekymring over de fortsatte besparelsesplaner på uddannelsesområdet.

Fra 1. januar 2016 er vores fjernundervisning ramt af 20% nedskæringer på taxameteret, hvilket har haft mærkbare konsekvenser både m.h.t. antal ansatte og arbejdsvilkårene. Oveni er vi som alle andre alment-gymnasiale uddannelser berørt af "omprioriteringsbidraget" på 2% for 2016.

Regeringens finanslovsforslag vil videreføre 2% nedskæringerne i 2017, 2018, 2019, 2020. Vi må kraftigt advare mod de følger dette vil have for det gymnasiale område inklusive voksenuddannelsescentrene.

Derudover finder vi det stærkt kritisabelt at udsætte sektoren for sådanne nedskæringer, samtidig med at reformen af stx og hf skal implementeres fra næste skoleår. Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten!

Med nedskæringerne vil hver enkelt lærer have mindre tid til den enkelte kursist/elev, og det kan ikke undgå at afspejle sig i de unges gennemførelse af deres uddannelse. Frafaldsprocenten vil stige. Og dette harmonerer dårligt med målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

På vegne af hf-lærerne ved VUC Nordjylland, Jammerbugt Afdeling.

Emner:  
Interessent: