VUC & hf Nordjyllands Hjørring-afdeling: Besparelser giver forringet kvalitet

Debatindlæg
 
Kursisterne må imødese større hold, hvorved udbyttet af undervisningen vil falde pga. den mindre tid til den enkelte kursist.

HF-lærerne ved VUC & hf Nordjyllands Hjørring-afdeling ønsker med denne skrivelse at udtrykke vores store utilfredshed med og protest mod de planlagte besparelser på det gymnasiale område generelt og VUC-området specielt.

Den samlede VUC-sektor pålægges som følge af EUD-budgetreguleringen en nedskæring i 2016 på intet mindre end 215 mio. kr., hvoraf de 138 mio. kr. tages fra fjernundervisningen, som stadig flere kursister efterspørger – også på VUC & hf Nordjylland.

 

Ud over denne allerede vedtagne "regulering" indebærer Regeringens finanslovsforslag for 2016 en nedsættelse af taxametret for holdkursister på ca. 1.700 kr. pr. kursist.

Samlet set bliver VUC-sektorens ramme i 2016 beskåret med 10 %.

En "budgetregulering" af en sådan størrelse kan ikke undgå at få store konsekvenser – både for kursister og for ansatte.

Kursisterne må imødese større hold, hvorved udbyttet af undervisningen vil falde pga. den mindre tid til den enkelte kursist. Netop på VUC, hvor flere kursister end gennemsnitligt i den gymnasiale sektor kommer fra uddannelsesfremmede hjem, vil det få alvorlige konsekvenser i form af større frafald og det vil kraftigt forringe mulighederne for at opfylde 95%-målsætningen.

Derudover vil det være nødvendigt at lukke små valghold, hvorved kursisternes mulighed for at tone HF-uddannelsen efter egne behov forringes. Denne tendens vil selvfølgelig være størst på VUC-afdelinger uden for de store byer og vil direkte kunne medføre lukninger af små afdelinger, der ellers oftest fungerer som eneste reelle uddannelsestilbud i lokalsamfundet.

VUC'erne har med stor succes evnet at indfange og uddanne både den gruppe af unge der ikke føler sig tiltrukket af de øvrige gymnasiale uddannelser og derfor ellers ville vælge uddannelse fra og den gruppe voksne, der efter en række år på arbejdsmarkedet har fået lyst og overskud til at tage den uddannelse, de aldrig fik, mens de var unge.

Dette uvurderlige bidrag til velfærdssamfundets fremtid vil lide skade, hvis disse besparelser bliver ført ud i livet. Kvaliteten af uddannelserne vil være truet og målsætningen om, at Danmark skal have nogle af verdens bedste uddannelser, bliver sværere at opfylde.

Besparelserne vil forringe ungdomsuddannelserne i Danmark – såvel kvalitativt som kvantitativt.

Vi vil derfor kraftigt opfordre ministeren og medlemmerne af uddannelsesudvalget til at trække disse besparelser tilbage.

 

Vedtaget på et møde for HF-lærerne ved VUC Nordjyllands Hjørring-afdeling

22. oktober 2015

Emner: Økonomi
Interessent: