VUC Nordjylland: Åbent brev til ministeren og Folketingets undervisningsudvalg

Debatindlæg
 
Regeringens finanslovforslag og budgetaftale for finansiering af erhvervsuddannelser får voldsomme konsekvenser for VUC Nordjylland

HF-lærerne ved VUC Nordjylland Jammerbugt Afdeling, forsamlet til frokostmøde 22. oktober 2015, ønsker at udtale følgende:

Regeringens finanslovforslag og budgetaftale for finansiering af erhvervsuddannelser får voldsomme konsekvenser for VUC Nordjylland, især på grund af budgetaftalens bestemmelse om en besparelse på i alt 138 millioner på fjernundervisning på landsplan. Fra 2016 beskæres taksten for fjernundervisning med kr. 38.000 pr årskursist.

 

VUC Nordjyllands fjernundervisning har i år 232 årskursister. Fjernundervisning er en fleksibel undervisningsform, der imødekommer mange kursisters ønske om at arbejde hjemmefra – på grund af handicap, afstand til nærmeste VUC, ophold i udlandet – eller blot skemasammenfald på den ordinære VUC-undervisning. Fjernundervisning kan være den afgørende løsning for mange menneskers videre uddannelse.

Fjernundervisning efter VUC Nordjyllands model er "håndholdt" – det vil sige at kursisterne hver uge afleverer arbejde elektronisk, og hver uge får en tilbagemelding fra deres lærer. Der er altså ugentlig individuel kontakt mellem lærer og kursist. Denne stærke relation mellem lærer og kursist bør sikres – den styrker motivationen. Ressourceforbruget for læreren ved denne type fjernundervisning er den samme som ved almindelig fremmødeundervisning, ofte større. En meget intensiv undervisningsform for både lærer og kursist – som vi bestræber os på at gøre så tæt på almindelig fremmødeundervisning som muligt.

På den baggrund finder vi det meget forkasteligt at beskære taxameteret for fjernundervisning med det enorme beløb, som budgetaftalen lægger op til. Næsten en halvering af taxametertilskuddet pr årskursist, ødelæggende for vores håndholdte fjernundervisningsmodel.

Vi tilslutter os skrivelsen fra VUC Nordjyllands Hjørringafdeling.

På vegne af hf-lærerne ved VUC Nordjylland Jammerbugt Afdeling,

Signe Eskelund

22. oktober 2015

Emner: Økonomi
Interessent: