VUC Holstebro-Lemvig-Struer: Voksne har (også) brug for en uddannelse

Debatindlæg
Af Lene Borg, tillidsrepræsentant for HF-lærerne - VUC Holstebro-Lemvig-Struer i Dabladet Holstebro Struer
Hvorfor er vores politikere i gang med at fjerne muligheden for en ekstra chance i uddannelsessystemet?

Det gør de ved at spare så meget på undervisningen, at VUC-kursister fremover ikke får en reel chance for at tage studentereksamen, den manglende 9. klasse eller få hjælp til at håndtere deres ordblindhed.

Kursisterne på VUC Holstebro – Lemvig – Struer frygtede dette i så høj grad, at de i torsdags valgte at aflyse undervisningen for at protestere over regeringens bebudede besparelser på uddannelsesområdet. Vi lærere forstår dem godt, og vi deler deres frygt!

Vi skal inden for det næste år spare op mod 10 procent, og det er naivt af regeringen at tro, at alle uddannelsesinstitutioner uden videre kan hente besparelserne hjem ved at spare på bygninger, administration og frugtordning.

Besparelserne vil få konsekvenser for undervisningens kvalitet, fordi vi bliver nødt til af afskedige kolleger, fordi lærerlønninger er den største post på budgettet.

Dermed bliver de tilbageværende lærere nødt til at undervise mere, for vi får ikke færre kursister at undervise. Det betyder mindre tid til forberedelse, mindre tid til den enkelte kursist og mindre arbejdsglæde med stress og sygemeldinger til følge, når vi ikke kan udføre vores arbejde på forsvarlig vis og løfte vores ansvar som et Voksen Uddannelses Center, der giver voksne medborgere med behov for uddannelse en chance mere.

I et demokratisk land fortjener alle medborgere en chance for at komme videre i livet ved hjælp af uddannelse. Det drejer sig om slagteriarbejdere, der har brug for at blive omskolede. Det drejer sig om unge mennesker, der har måttet afbryde deres forløb på andre gymnasiale uddannelser, fordi de havde særlige behov på grund af for eksempel fysisk eller psykisk sygdom. Det drejer sig om voksne mennesker, der sent i livet fortryder, at de aldrig fik en uddannelse. VUC kan rumme alle disse mennesker, fordi der hos os på VUC Holstebro – Lemvig – Struer er plads til forskellighed og individuelle tilrettelæggelser. Vores kursister ser denne rummelighed som noget unikt og giver udtryk for, at de hos os kan få den hjælp, de har brug for til at komme videre! Der er ingen god grund til at ændre noget, der fungerer godt og ovenikøbet giver en samfundsmæssig gevinst. Med de planlagte besparelser forringes VUC kursisternes chancer for at tage en studentereksamen med et resultat, de kan bruge til noget i deres bestræbelser på at komme tilbage på arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet.

Vi er på VUC ret gode til at få folk tilbage på arbejdsmarkedet, og derigennem tilbage til et godt liv. Hvorfor dog spare der?

Ved at spare på uddannelse her og nu, risikerer vi at gøre disse mennesker til en stor udgift, og byrde, på længere sigt. For uden uddannelse, hvilken plads får de så i fremtidens videnssamfund?

Stort set alle politiske partier, både i rød og blå blok, ønsker, at de fleste gennemfører en uddannelse bedst, og hurtigst, muligt. Hvordan skal den målsætning opfyldes, når der skæres så drastisk i ressourcerne?

VUC er en langsigtet investering i en langt sundere dansk økonomi!

Emner: Økonomi
Interessent: