TR på erhvervsgymnasier: Drop nedskæringerne - det gælder Danmarks fremtid!

Debatindlæg
 
GL's tillidsrepræsentanter på det erhvervsgymnasiale område var samlet til møde i Odense 29. og 30 oktober. På mødet vedtog tillidsrepræsentanterne at sende udtalelsen "Drop nedskæringerne - det gælder Danmarks fremtid! til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

GL-tillidsrepræsentanterne på det erhvervsgymnasiale område tager kraftigt afstand fra det voldsomme anslag mod ungdomsuddannelserne, som regeringen har bebudet.  Nedskæringer på 2% hvert år frem til 2019 vil betyde at der bliver 330.000 kr. mindre til at gennemføre undervisningen i en htx-klasse og 250.000 mindre i en hhx-klasse. Det vil indebære alvorlige kvalitetsforringelser på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

 

Erhvervsgymnasierne bidrager i høj grad til at uddanne Danmarks fremtidige forskerspirer og iværksættere. Uddannelserne er med til at skabe fundamentet for et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Vi gør op med den sociale arvs negative betydning og er med til at sikre unge med uddannelsesfremmed baggrund mulighed for videreuddannelse og bedre jobmuligheder.

Med de bebudede nedskæringer bliver der langt færre resurser til kontakt med og omsorg for eleverne, hvilket ellers er afgørende for at fastholde de unges motivation og læring. Det bliver sværere at tilrettelægge forløb som imødekommer elevernes individuelle behov. Det vil ramme såvel de elever, der har svært ved at klare kravene, som den elevgruppe, der karakteriseres som særligt talentfuld. Hvis vi som lærere skal inspirere og motivere de unge til at udfolde deres potentiale, forudsætter det, at vi er velforberedte og har overskud.

Selv om vi er glade for beslutningen om at hæve hhx-undervisningstaxameteret med ca. 2300 kr. pr. elev fra 2017, og dermed ophæve den ubegrundede forskelsbehandling af hhx-uddannelsen i forhold til de øvrige gymnasieuddannelser, så er vi utilfredse med at ligestillingen delvis opnås ved at forringe vilkårene for de unge på andre gymnasiale uddannelser.

Grønthøstermetoden medfører samlet set at vilkårene for at drive gymnasieuddannelser med høj kvalitet forringes voldsomt de kommende år.

Vi opfordrer derfor alle Folketingets partier til at tænke sig grundigt om og stemme nej til regeringens planlagte forringelser af ungdomsuddannelsernes økonomi.

Det gælder de unges fremtid og dermed alle danskeres fremtid, vores velfærd står og falder med kloge, dygtige og veluddannede unge.

Emner: Økonomi
Interessent: Tillidsrepræsentant