Struer Statsgymnasium: Gymnasielærere advarer mod besparelser

 
I Dagbladet Holstebro og Struer, tirsdag den 27. oktober 2015
Vi skal leve af viden i fremtiden, og der er det her bare en rigtig, vigtig byggesten i forhold til at bygge viden op hos kommende medarbejdere i erhvervslivet.

Det er bestemt ikke for sjov, når Jakob Thorgård, der er gymnasielærernes tillidsrepræsentant på Struer Statsgymnasium, nu går ud og løfter en meget alvorlig pegefinger over for regeringen og dens finanslovsforslag.

Det gør han, fordi der ifølge ham i forslaget er lagt op til besparelser, som - hvis de bliver gennemført, som de er foreslået - vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten af de tilbud, Struer Statsgymnasium kan tilbyde sine elever.

Det vil besparelserne ikke mindst, fordi de ifølge Jakob Thorgård vil komme oveni besparelser, man landspolitisk allerede har vedtaget for gymnasierne i forbindelse med et nyligt indgået budgetforlig. Her var hensigten at finansiere reformen af erhvervsuddannelserne og hæve det beløb, HHX-elever tildeles via taxameterordningen.

»Der er altså tale om to besparelser, hvor den ene stadig er til debat. Det er finanslovsbesparelsen, hvor man i første omgang i 2016 vil spare to procent på ungdomsuddannelserne,« forklarer Jakob Thorgård:

»Derefter ligger det i de prognoser, der er lagt frem, at der vil komme tilsvarende besparelser i 2017 og i 2018.«

Konsekvenser

Besparelserne er selvsagt noget, man vil kæmpe imod på Struer Statsgymnasium, for de vil få store konsekvenser.

»Vi er et udkantsgymnasium med mange uddannelser, og på nogle af uddannelserne har vi ikke så mange elever. På det område kan man frygte, om vi vil blive ved med at kunne tilbyde lige så meget, som man kan på de større uddannelsessteder,« siger Jakob Thorgård:

»Vi har også opbygget et stort beredskab omkring vores elever. Vi har elev-coaches, vi har studievejledning, vi har psykologhjælp, vi har mentorordninger, og vi har lektiecafe. Det er nogle af de ting, vi risikerer at skulle til at spare på.«

Det vil i den grad være ærgerligt ifølge Jakob Thorgård, for det er noget af det, der gør, at gymnasiet i Struer får nogle elever igennem, som ellers kunne få det rigtig svært.

»Jeg tænker da også som underviser på, om jeg vil blive nødt til at skulle forringe min forberedelse og indgå nogle kompromisser i forhold til, hvordan jeg både kan få givet den svageste elev det maksimale udbytte og samtidig få udfordret talentet,« siger han.

Spørger man rektor på Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann Pedersen, direkte til, om de omtalte besparelser vil ende med fyringer, er svaret knap så direkte som spørgsmålet.

»Det kan jeg ikke forholde mig til endnu. Vi har brug for at kende de mere præcise detaljer for at kunne komme med udtalelser, som siger, om der kommer personalereduktioner, eller der ikke gør,« siger han.

Der er kort sagt for mange ubekendte faktorer i spil endnu. Signalværdien i at ville spare på uddannelserne er der dog en klar holdning til hos tillidsrepræsentanten på Struer Statsgymnasium.

»Vi skal leve af viden i fremtiden, og der er det her bare en rigtig, vigtig byggesten i forhold til at bygge viden op hos kommende medarbejdere i erhvervslivet. Jeg synes, det er kortsigtet at spare på uddannelse, når det i høj grad er det, vi skal leve af i fremtiden,« siger Jakob Thorgård.

Emner:  
Interessent: