Støvring Gymnasium: Undervisning i verdensklasse ???

Debatindlæg
 
Lærerne på Støvring Gymnasium vil med denne udtalelse gerne tilkende deres frustration, utilfredshed og protest mod de bebudede besparelser regeringen har spillet ud med i finanslovsforslaget vedrørende uddannelsessektoren og i særlig grad STX-området.

Til:  Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling og Folketingets uddannelsesudvalg              

Undervisning i verdensklasse ???

Lærerne på Støvring Gymnasium vil med denne udtalelse gerne tilkende deres frustration, utilfredshed og protest  mod de bebudede besparelser regeringen har spillet ud med i finanslovsforslaget vedrørende uddannelsessektoren og i særlig grad STX-området.

Gymnasierne er på ingen måde "kornfede" trods overskud de senere år. Overskuddene er alene grundet i effektiviseringer som lærerne  har "løbet hjem", opsparinger til renovering af forfaldne bygninger og andre nødvendige opdateringer for at skabe et kvalitativt læringsmiljø eller fordi de har knoklet for at oparbejde et nødvendigt likviditetsberedskab. Når der forventes 2% besparelser årligt til og med 2019, vil langt størstedelen af gymnasierne  - og især de små gymnasier - stå med årlige underskud, medmindre man vil acceptere en ikke uvæsentlig forringelse af kvaliteten i undervisningen. Udover disse besparelser pålægges STX yderligere store besparelser ved at skulle finansiere EUD-reformen, hvilket i høj grad sætter søm i ligkisten.

 

Når man så hører fra Ellen Trane Nørby, at Danmark ligger i top mht udgiftsniveau til ungdomsuddannelse, er det misinformation af værste skuffe. Tværtimod er Danmark faldet langt ned på listen og rangerer nu omkring en 10., plads og værre er, at der stadig foregår en tilbagegang %-mæssigt modsat flere andre sammenlignelige lande , hvis man tager OECD's egne tal for gode varer. Omkostningsniveauet er faktisk i perioden 2008-2015 faldet ca 5% (niveau 2015) for et gymnasieforløb.

Med besparelserne burde man stoppe snakken om uddannelser i verdensklasse; de vil være en saga blot i 2019 og en del gymnasier vil formentlig være gået konkurs til stor skade for eleverne og uddannelsesniveauet i lokalsamfundet/Danmark.

Besparelserne vil meget let ende med færre valghold for eleverne og dermed muligheden for at tone deres uddannelse, forberedelsen beskæres til skade for undervisningskvaliteten, risiko for større frafald når der bliver færre lærerkræfter til at "pleje" eleverne (mentorordninger m.v.) , og dermed endnu en gang faldende indtægter for gymnasierne. Så regeringens og andre partiers ideer om mere samvær lærer-elev besværliggøres; der vil simpelthen ikke være den nødvendige tid.

Falder kvaliteten i ungdomsuddannelserne risikerer vi meget let, at universiteterne heller ikke kan rekruttere kvalificerede studerende til stor skade for fremtidens samfund/velfærdsstat

Vi må derfor på det kraftigste anbefale at besparelserne tages af bordet. Ellen Trane Nørby og Claus Hjort med følge: Det er en "ommer"!!

Udtalelse vedtaget af lærerne på Støvring Gymnasium på møde afholdt d. 22.okt. 2015

P.v.a.

Lærerne på Støvring Gymnasium

Lektor Finn Andersen (GL-tr)

Emner: Økonomi
Interessent: