Sproglærerforeninger: nedskæringer er dybt foruroligende

 
Til undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Danske Gymnasier, CC til GL
Åbent brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Danske Gymnasier, cc til GL.

Til undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Danske Gymnasier

cc til GL

Vi er en række sproglærerforeninger i Gymsprog der ligesom GL, landets rektorer og alle uddannelsesmiljøer er dybt foruroligede over de bebudede, meget dramatiske nedskæringer på bl.a. landets gymnasier.

Vi har læst Danske Gymnasiers brev af 9.9.2015 til undervisningsministeren og forstår naturligvis baggrunden for de foreslåede tiltag.

Som lærere i gymnasieskolen er vi stærkt optaget af at vi fortsat kan give eleverne de personlige og faglige kompetencer på det høje niveau som med rette kan forventes i det danske gymnasium både af elever, lærere og af samfundet. Det forudsætter at eleverne fortsat har muligheder for at vælge sprog og at skolerne har den fornødne lærerarbejdskraft til at varetage undervisningen.

Når vi som sproglærere særskilt ønsker at henvende os til ministeren og Danske Gymnasier, er det for at pege på den indsnævring, den kvalitetsforringelse som det f.eks. vil medføre ikke at opretholde skolens forpligtelse til at oprette visse tilbudte valgfag, hvis 10 elever melder sig på skoler med over 400 elever. Det risikerer at ramme og potentielt lukke for nogle fag, nogle niveauer, sprogfag såvel som andre fag.

Vi håber at Danske Gymnasier sammen med os sproglærere vil fastholde det perspektiv som ministerens parti og de tre øvrige blå partier i en kronik i Politiken den 30.4.2015 gjorde til deres om et højt fagligt niveau også hvad angår "kernefag som dansk, matematik og fremmedsprog". Det hedder i kronikken at:

en stærkere faglighed skal være det fundament, fremtidens gymnasium bygger på. Gennem en samlet national sprogstrategi vil vi højne fagligheden". I regeringsgrundlaget hedder det at "de gymnasiale uddannelser skal gøre de unge klar til at læse videre, og det kræver et højt fagligt niveau. Derfor vil regeringen styrke fagligheden i de gymnasiale uddannelser-

Vi deler de blå partiers opfattelse af nødvendigheden af et højt fagligt niveau, af fremmedsprogene som kernefag og håber at landets rektorer sammen med os vil sikre at sprogfagene i den svære tid, vi ser ud til at skulle gå i møde som følge af de meget voldsomme besparelser, vil kunne overleve både i bredden og i dybden.

Med venlig hilsen

Flg. foreninger i Gymsprog:

Fransklærerforeningen, Italiensklærerforeningen, Japansklærerforeningen, Kinesisklærerforeningen, Klassikerforeningen, Russisklærerforeningen, Spansklærerforeningen og  Tysklærerforeningen

 

På foreningernes vegne

med venlig hilsen

Frank Østergaard

lektor, cand. mag. et art.

rkoes@rks-gym.dk

Emner:  
Interessent: