Solrød Gymnasium: Skal gymnasierne være en dårlig virksomhed?

 
 
Er Venstre i færd med at afvige fra eget principprogram? Skal Danmarks ungdom i fremtiden leve med ringere undervisning?

På Solrød Gymnasium er vi bekymrede over de igangværende budgetforhandlinger for det kommende finansår, da forhandlingerne indeholder forslag om massive besparelser på ungdomsuddannelserne. Skolerne er ikke forsikrede, og derfor er den enkelte skole nødsaget til at have en sund økonomi for at have økonomi til uforudsete udgifter og hændelser. Ministeren må have glemt, at dette er en konsekvens af at have konverteret skolerne fra statseje til selveje tilbage i 2007.

Vi ville kunne forstå ministerens holdning, hvis vi genererede store overskud år efter år, men det gør vi ikke på Solrød Gymnasium. Elevtaxametret er faldet med 5% siden 2008, og derfor har skolerne allerede effektiviseret og forsøgt at bibeholde den gode kvalitetsundervisning. Men der er en grænse for hvor meget, der kan effektiviseres.  

Alle, som har berøring med ungdomsuddannelserne, bekymrer sig om den fremtidige kvalitet i undervisningen, hvis de fremlagte besparelser bliver vedtaget og udmøntet allerede i næste finansår. En besparelse på 2% hvert år de næste 4 år plus en ekstra besparelse for de almene gymnasier i 2017 vil betyde forringelser for eleverne, hvorved det ikke længere vil være muligt at leve op til f.eks. Venstres uddannelsespolitik, som er nævnt i partiets principprogram: "Det danske uddannelsessystem skal tilbyde undervisning af høj kvalitet og faglighed. Undervisningen skal differentieres, målrettes den enkelte og kunne holddeles, så alle elever og studerende stimuleres og udvikles."

Denne uddannelsespolitik har netop ført til de mange tilbud, som eleverne tilbydes i dag bl.a. i form af talent-forløb, lektiecafé, vejledning, teaterprojekt mv. Denne brede palette af tilbud, som er med til at udvikle og løfte den enkelte elevs faglighed og kompetencer, er nu i fare for at "ryge ud med badevandet".

Det er helt sikkert, at gennemføres alle de fremsatte sparekrav, vil der blive færre lærere til at løfte opgaverne på ungdomsuddannelserne, hvilket vil påvirke kvaliteten i den daglige undervisning.  

Ovenstående overvejelser efterlader spørgsmål, som vi ønsker, at ministeren vil svare konkret på:

Er Venstre i færd med at afvige fra eget principprogram?

Skal Danmarks ungdom i fremtiden leve med ringere undervisning?

 

Rektor Bjarne Thams

Lærerkollegiet på Solrød Gymnasium

Emner:  
Interessent: