Sct. Knuds Gymnasium: Nedskæringer vil føre til større frafald

Debatindlæg
 
​Til Undervisningsminister Ellen Trane-N0rby og Folketingets uddannelsespolitiske ordførere

Til Undervisningsminister Ellen Trane-N0rby og Folketingets uddannelsespolitiske ordførere

Pa Sct. Knuds Gymnasium har vi den 22/10 2015 afholdt et møde for læererne vedrørende de annoncerede besparelser pa uddannelsesområdet. Vi er blevet enige om følgende udtalelse:

Regeringen mener, at "kvaliteten af de danske uddannelser skal være tårnhøj. Det er regeringens klare ambition. [ ... ] vi har ikke tænkt os at spille hasard med Danmarks fremtid, når det gælder niveauet pa vores uddannelser" [1]. På Sct. Knuds Gymnasium er vi meget bekymrede for kvaliteten i ungdomsuddannelsessystemet, når og hvis de voldsomme besparelser træder i kraft. Det er vores klare overbevisning, at de varslede besparelser vil påvirke kvaliteten og det faglige niveau i gymnasiet. En 2% nedskæering på gymnasiernes budgetter, som over de 4 år giver en samlet besparelse på knap 8% samt finansieringen af EUD-reformen, er meget og vi kan ikke se, hvordan så stor en besparelse kan ske uden alvorlige konsekvenser for samtlige elevtyper, for lærernes arbejde, for skolen som helhed og kvaliteten generelt.

 

Hvis spareplanen træder i kraft kan det betyde, at skoler må skære i tiltag, som i dag er målrettet elever med særlige behov - både i form af talentarbejde og arbejde med elever som har ekstra brug for støtte under ungdomsuddannelsen. Som konsekvens heraf vil det medføre frafald. Det vil også betyde, at hver enkelt lærer skal undervise flere elever, hvilket vil betyde mindre tid til den enkelte elev. Dels i form af opmærksomhed i den daglige undervisning i klassen, dels i form af reduceret respons på skriftligt arbejde. Dette medfører i sig selv et kvalitetstab og øger risiko for frafald. I det hele taget kræves der på ungdomsuddannelserne mere end nogensinde individuel opmærksomhed.

Vores samfund er baseret på vidensarbejdspladser, som indtjener milliarder til landet. Grunden til at vi kan opretholde en høj indtjeningsgrad, er, at befolkningen er veluddannet.

Dette frygter vi, at Regeringen sætter over styr med en kraftig besparelse pauddannelsesområdet, og vi vil med dette brev gerne protestere over de planlagte besparelser.

Pa vegne af læerne på Sct. Knuds Gymnasium

Jesper Mebus og Gitte Nowack

Emner: Økonomi
Interessent: