Rybners: Vi er bekymrede for uddannelsesstandarden

 
 
Åbent brev til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

Som mennesker med engagement og indsigt i uddannelsessektoren udtrykker vi hermed vores bekymring for konsekvenserne af de varslede nedskæringer i uddannelsessektoren.

En vedtagelse af Finanslovsforslaget vil betyde, at der i 2016 skæres 2%, i 2017 2%, 2018 2% og i 2019 2%. Dertil kommer, at der i Folketinget er indgået en aftale om, at der fra 2017 skal spares yderligere 3% på de almene gymnasieuddannelser for at finansiere EUD-reformen.

Det er umuligt at se, hvordan sådanne massive nedskæringer skal realiseres uden, at det går ud over kvaliteten i uddannelserne. Situationen skal også ses i lyset af den effektivisering, der er foregået gennem de seneste par år.

Beregninger viser, at de samlede statslige indtægter på Rybners skæres med ca. 6,2 mio. kr. i 2016, hvis finansloven vedtages. Heraf er 2,2 mio. kr. nedskæringer i det gymnasiale undervisningstaxameter. Skolens gymnasiale undervisningsindtægter tilføres 0,1 mio. kr. til hhx-undervisning i 2017 som følge af budgetaftalen. Hvis det bebudede omprioriteringsbidrag også vedtages for 2017, skæres undervisningstaxametrene med yderligere 2,2 mio. kr.

Det er besparelser af en størrelsesorden, der ikke kan undgå at have konsekvenser!

Vi opfordrer hermed Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg til reelt at tage ansvar for at bevare standarden i de danske gymnasieuddannelser.

Det har ofte været sagt, at investering i uddannelse er en investering i fremtiden. Vi er bekymrede for uddannelsesstandarden - og vi er bekymrede for fremtiden.

 

På vegne af lærere ved Rybners Gymnasium

GL-tillidsrepræsentant Ulla Olsen

GL-tillidsrepræsentantsuppleant Cecilie Gabel Preuss

 

Emner:  
Interessent: