Roskilde Handelsgymnasium: Åbent brev til uddannelsesordførerne for Folketingets partier

 
 
Lærerne på Roskilde Handelsgymnasium advarer mod nedskæringerne

Lærerne på Roskilde Handelsgymnasium vil gerne advare imod regeringens bebudede nedskæringer på ungdomsuddannelserne med 2 % hvert år frem til 2019. Det vil betyde et fald i undervisningstaxameteret på Roskilde Handelsgymnasium på 1,2 mio. kr. i 2016. Hvis regeringen får flertal for de kommende års finanslove vil undervisningen skulle gennemføres for et beløb, der er 5 mio. kr. mindre end i dag.

     Nedskæringer i det omfang vil uundgåeligt gå ud over kvaliteten og dermed kvalifikationerne hos de unge. Det bliver sværere at tilrettelægge forløb, som tager højde for elevernes individuelle behov og faglige vanskeligheder. Der bliver færre ressourcer til kontakt og omsorg for eleverne - til trods for, at vi ved, at netop dette er afgørende for elevernes motivation og læring. Det gælder både for elever, der kæmper med at klare kravene, og for talentfulde elever, som tilbydes særlige udfordringer.

     Vi er glade for beslutningen om at hæve hhx-undervisningstaxameteret med ca. 2.300 kr. pr. elev fra 2017, men det er langt fra nok. For Roskilde Handelsgymnasium vil det betyde en gevinst på ca. 2,4 mio. kr., men gevinsten betyder reelt blot, at nedskæringerne frem mod 2019 bliver halveret. Det er naturligvis meget utilfredsstillende, når alle i mange år har været enige om, at hhx har været og fortsat er underfinansieret. Vi må i øvrigt udtrykke utilfredshed med, at forhøjelsen af hhx-taxameteret finansieres ved at forringe vilkårene for de unge som har valgt stx.

    Vi vil derfor opfordre alle Folketingets partier til at tænke sig grundigt om før de endeligt siger ja til regeringens planlagte nedskæringer på ungdomsuddannelserne. Der er tale om de unges fremtid. Det er de unge, som udgør fremtiden og det er deres kvalifikationer, vi allesammen skal leve af i fremtiden.

 

På vegne af lærerne på Roskilde Handelsgymnasium

 

Jørgen Sauer

Lars Dombrowsky

Jens Martin Havndrup

Lene Randrup Christensen

 

For kontakt henvises til: Jørgen Sauer jsa@rhs.dk tlf.nr. 61683363

 

Emner:  
Interessent: