Risskov Gymnasium: Nedskæringer vil skabe større afstand mellem lærerne, eleverne og det faglige stof, og en del af eleverne vil blive tabt på gulvet

 
 
ÅBENT BREV TIL FOLKETINGETS UDDANNELSESORDFØRERE - VEDRØRENDE REGERINGENS FORESLÅEDE NEDSKÆRINGER PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Nedskæringer vil skabe større afstand mellem lærerne, eleverne og det faglige stof, og en del af eleverne vil blive tabt på gulvet

På Risskov Gymnasium har vi fulgt de planer, der lægges for nedskæringer indenfor det almene gymnasium og HF. Vi ønsker med dette brev at advare om nogle af de konsekvenser, som de planlagte og foreslåede nedskæringer vil få for de unge.

Hos regeringspartiet påstår man, at der er masser af spare-muligheder, der ikke vil gå ud over undervisningen, og der henvises i den forbindelse til bygningsdrift, rengøring, pedel, varme og administration. Hos os udgør udgifterne til de poster ikke engang så stort et beløb, som der skal spares.

Regeringens udspil til besparelser vil derfor betyde, at der skal spares på undervisningen, og her er det end ikke tilstrækkeligt at spare på ekskursioner, efteruddannelseskurser, talentarbejde, mentorer til frafaldstruede elever og lektiehjælp. Hvis besparelserne gennemføres vil det også kræve, at der bliver færre lærere til det samme antal elever. Lærerne må undervise mere og får derfor bl.a. mindre tid til at forberede sig. Det vil gå ud over undervisningsdifferentieringen.

En klasse på op mod 30 elever er en meget sammensat størrelse. Eleverne er forskellige bl.a. hvad angår motivation, koncentrationsevne, interesser, refleksionsniveau og faglige udgangspunkter. Hvis alle eleverne skal få udbytte af undervisningen, skal den være skruet sammen således, at den tager hånd om forskellighederne. Med andre ord, er der ikke tale om én grundlæggende didaktik, men om at didaktikken er målrettet den enkelte klasse, den enkelte elev og det givne stof. En stor del af lærernes forberedelsestid går derfor med didaktiske hensyn, da vi ved, at en velovervejet og målrettet differentieret undervisning er alfa og omega for, at en relativt stor del af eleverne vil opnå et ordentligt læringsudbytte.

Vi er ikke i tvivl om, at de elever der fra starten er motiverede, som er naturligt ambitiøse og som har et højt koncentrationsniveau, fortsat vil få et stort udbytte af gymnasiet. Desværre er der bare også en del af de unge, som er knapt så gode til at gebærde sig i det skolemiljø, hvor tempoet i timerne - og hvor mængden af lektier - er skruet en del op i forhold til, hvad de er vandt til fra folkeskolen. Netop de unge vil med stor sandsynlighed blive tabt på gulvet. For os at se handler det ikke om, at de unge nødvendigvis er mere egnede til en anden ungdomsuddannelse, det handler om, at eleverne har forskellige behov.

Er det det vi vil med gymnasiet i Danmark? Er det en ansvarlig måde at drive skole på? At højne det faglige niveau i gymnasiet kan ikke kun gøres ved at sætte baren højt, men det kan gøres når der skabes et konstruktivt samspil mellem lærerene, eleverne og faget. Det tror vi på, for det har erfaringen lært os.

Vi håber meget på, at I vil tage vores synspunkt i betragtning og hjælpe os med at kæmpe imod nedskæringerne!

Risskov den 29. oktober 2015

Det åbne brev blev forfattet torsdag den 29. oktober af lærerne, da eleverne valgte at blokere undervisningen på Risskov Gymnasium. Både lærere og elever deltog i demonstrationen i Århus om eftermiddagen. TAP, lærere og elever gik sammen om at lave en video imod nedskæringerne.

Emner: Økonomi
Interessent: