Ribe Katedralskole: Protest mod de massive nedskæringer i gymnasiesektoren

Debatindlæg
 
Protestskrivelse til ministeren, folketingets uddannelsesudvalg, alle folketingskandidater valgt i Sydjyllands storkreds samt medlemmerne af Esbjerg byråd. Protesten er underskrevet af en enig skole, dvs. elever, lærere og ledelse.

Til Undervisningsminister Ellen Trane Nørby, folketingsmedlemmer valgt i Sydjyllands Storkreds, medlemmer af Folketingets uddannelsesudvalg og medlemmer af Esbjerg Byråd

Protest mod de massive nedskæringer i gymnasiesektoren

Elever, lærere og ledelse på Ribe Katedralskole vil på det skarpeste protestere mod de nedskæringer, som vi rammes af i de kommende år. Nedskæringerne er en konsekvens af finansieringen af erhvervsuddannelses-forliget, der kræver nedskæringer på over 3%, hvortil kommer de foreslåede yderligere 2% i finansloven for 2016 og de varslede nedskæringer på 2% hvert år i 2017, 2018 og 2019. Når nedskæringerne er fuldstændigt indfaset, vil de beløbe sig til over 10% af skolens nuværende budget, hvilket svarer til 18.800 kr. for hver enkelt gymnasieelev igennem deres gymnasieuddannelse og 8.600 kr. for en HF-elev. Det svarer på Ribe Katedralskole samlet til en nedskæring på 5,8 mio. kroner hvert år, når nedskæringerne er fuldstændigt indfaset.

 

Nedskæringer i den størrelsesorden vil nødvendigvis give mærkbare forringelser af gymnasieuddannelserne. For eksempel vil det være meget svært at oprette små hold, også i fag som eleverne har brug for, når de skal i gang med videregående uddannelser. På Ribe Katedralskole kan det betyde, at hold med fag som Tysk A, Fysik A og Kemi A ikke vil kunne oprettes på skolen i fremtiden.

På Ribe Katedralskole forebygger vi med stor succes frafald med lektiecaféer for elever med behov for faglig støtte og for elever fra gymnasiefremmede hjem, som ikke kan få hjælp til lektierne derhjemme. Vi har også specielle talenttilbud til vores allerdygtigste elever. Disse vigtige og nødvendige tilbud til eleverne vil være meget svære at opretholde, hvis nedskæringerne får lov at blive indført, som planlagt. På lignende måde vil det kunne blive nødvendigt at skære i den tid, som lærerne tilbringer med eleverne ud over undervisning, f.eks. når der vejledes individuelt i forbindelse med studieretningsprojekt og andre større projekter.

Derfor beder vi jer overveje, hvilken gymnasieskole I ønsker jer. Ønsker I en gymnasieskole, med plads til små, men samfundsmæssigt vigtige fag, og med plads til tilbud til svage elever såvel som til de største talenter? Det er indlysende, at sådanne tilbud er væsentligt dyrere at give, end 'fabriksundervisning', så hvis I ønsker, at Ribe Katedralskole og gymnasiesektoren som helhed skal kunne tilbyde sine elever disse ting og stadig være en rummelig skole for såvel svagere elever, som de allerstørste talenter, så må nedskæringerne tages af bordet.

Vi er derfor meget bekymrede for de gymnasiale uddannelsers kvalitet i fremtiden, og vi finder det svært ikke at se en forringelse af standarden i uddannelserne, som en naturlig konsekvens af disse massive besparelser. I skåltaler fremhæves det tit, at menneskene og deres talenter og kompetencer

er Danmarks råstof. Talent og kompetence kommer ikke af sig selv, det kræver gode uddannelsesforhold for ungdommen. Vi er stærkt bekymret for, at Danmarks vigtigste råstof løber tør – måske endda før olien forsvinder fra Nordsøen – hvis disse kraftige nedskæringer ikke tages af bordet!

På elevernes vegne Elevrådsformand Venus Fabbricius

På lærernes vegne Formand for pædagogisk råd Lise Vind Pedersen

På ledelsens vegne Rektor Bent Karsdal

Emner: Økonomi
Interessent: