Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium og hf: Regeringen spiller hasard med vores fælles fremtid

 
Åbent brev på vegne af lærerne på Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium og hf
Åbent brev på vegne af lærerne på Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium og hf

​Regeringen lægger op til nedskæringer på gymnasieområdet på 11,5 pct., hvilket svarer til f.eks. 1.700 lærerstillinger eller en fyring af alle lærere i det gamle Århus Amt.

Lærerne på Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium og HF vil på det kraftigste advare imod en gennemførelse af disse besparelser. I forvejen er der skåret ind til benet, og det eneste sted, der kan spares, er på undervisningen. Vi vil være nødsaget til at gå over til ‘samlebåndspædagogik’ uden mulighed for hensyntagen til den enkelte elevs og klasses behov. Dermed risikerer vi bl.a., at den fagligt svage elev giver op, og den dygtige elev kommer til at mangle udfordringer. Der vil ikke være mulighed for særlige tiltag, som støtter eller udfordrer eleverne og bidrager til et inspirerende læringsmiljø. De varslede besparelser vil således uundgåeligt ramme uddannelsens kvalitet og dermed de unges kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked.

Regeringen manipulerer med virkeligheden ved at fremstille gymnasiesektoren som »kornfed« og argumenterer i medierne med, at ungdomsuddannelserne som helhed har fået tilført midler. Virkeligheden er imidlertid, at udgifterne pr. elev allerede er beskåret med 5 pct., og at den øgede udgift skyldes, at langt flere tager en ungdomsuddannelse – hvilket jo netop har været ønsket fra politisk side.

Vi henstiller til, at politikerne stopper deres uovervejede kassetænkning og får øjnene op for de vidtrækkende  konsekvenser, de bebudede nedskæringer vil få for uddannelseskvaliteten i mange år fremover. Regeringen spiller hasard med vores fælles fremtid ved yderligere drastiske besparelser på uddannelsesområdet, hvilket unægtelig får deres fromme ønske om uddannelse i verdensklasse til at lyde både hult og helt urealistisk.

De fremlagte planer vil i stedet medføre markant forringede uddannelser for Danmarks vigtigste råstof, hvorfor vi håber, at politikere på både lokalt og nationalt niveau vil hjælpe os med at stoppe de kortsigtede og visionsløse forslag, inden det er for sent. Vi har ikke råd til at lade være!

Emner:  
Interessent: