Odsherreds Gymnasium: Nedskæringer på landets gymnasier

 
 
Læserbrev af Af Karen Uhre, tillidsrepræsentant for lærerne på Odsherreds Gymnasium, bragt i Nordvest-nyt.

Hvis Regeringens finanslovsforslag bliver vedtaget, vil det betyde at der på gymnasieområdet (som på alle andre af statens områder) skal spares 2% om året frem til år 2019. Desuden er der netop indgået en aftale i Folketinget om styrkelse af erhvervsuddannelserne - en aftale der skal finansieres af de øvrige ungdomsuddannelser, og som betyder en yderligere nedskæring på gymnasieområdet i 2017.

Disse nedskæringer kommer til at ramme gymnasierne hårdt. Det kommer til at ramme et mindre egnsgymnasium som Odsherreds Gymnasium særlig hårdt.

Vi har altid haft den målsætning at vi skal være et godt uddannelsessted for de unge i Odsherred. Gymnasiefrekvensen har været og er stadig lav i Odsherred sammenlignet med andre steder i landet, og vi har derfor gjort en særlig indsats for også at give unge fra gymnasiefremmede miljøer her i området en god start på deres uddannelsesforløb. Vi arbejder for at være et gymnasium med et højt fagligt niveau og samtidig skabe et godt socialt og kulturelt miljø.

Vi har i perioder skullet spare - ikke for at lægge penge til side, men for at skabe balance på regnskabet og undgå røde tal. Nu balancerer regnskabet, og vi bestræber os på at bruge ressourcerne til det som de er bestemt til: at udvikle undervisningen og det faglige miljø så vi kan give vores elever de bedste udfordringer, dvs. udfordre dem så de hver især udvikler deres evner og muligheder bedst muligt.

Men en nedskæring i ressourcer på mindst 8 % i løbet at de næste 4 år vil gøre det meget svært at fortsætte den linje. Så stor en besparelse vil komme til at gå ud over vores kerneydelse: undervisningen. Det vil ramme vores elever (og måske især elever fra gymnasiefremmede miljøer). Det vil ramme de unge i Odsherred hvis kvaliteten af deres gymnasieuddannelse forringes. Det vil ramme Odsherred hvis det lokale gymnasium har svært ved at løfte den opgave som vi har sat os som mål.

Derfor sender vi en appel til alle gode kræfter i Odsherred: politikere, erhversvliv, forældre og de unge. Hjælp os (hvor I kan) med at få regeringen til at indse at man ikke kan foretage så voldsomme nedskæringer på uddannelsesområdet uden at det går ud over kvaliteten af den uddannelse vi giver de unge - og at det vil få konsekvenser for vores område (såvel som for landet som helhed).

Af Karen Uhre

Tillidsrepræsentant for lærerne på Odsherreds Gymnasium

Emner:  
Interessent: