Odense studentereksamen: Det Danmark der kommer: Nedskæringer i verdensklasse?

Debatindlæg
 
"Odense Studentereksamen" er et samarbejde mellem Odense Katedralskole, Mulernes Legatskole, Sct. Knuds Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium.

I dagens debat er der mange tal. Her er to. Hvis regeringen gennemfører de bebudede nedskæringer på ungdomsuddannelserne, bliver gymnasierne skåret med 12%. En nedskæring på det niveau kunne klares ved at fyre 10% af lærerstaben. Altså 10% færre til at undervise de kommende studenter. Det er ikke klynk. Det er bare tal. Og hvad vil de langsigtede konsekvenser så være?

For eleverne vil nedskæringerne have mange konsekvenser. Konsekvensen af eventuelle fyringer vil ikke være, at vi kommer til at være mere sammen med eleverne, men at vi kommer til at være sammen med flere elever. Den nære relation mellem den enkelte elev og lærer vil utvivlsomt lide skade og efterlade eleven alene med ansvaret for sin egen læring. Uden dette nære forhold vil muligheden for grundig faglig feedback – mundtlig såvel som skriftlig – blive meget ringere. Det almene gymnasium har som sin kerneopgave at forberede eleverne til fortsatte studier i verdensklasse, og det faglige niveau vil falde på grund af de bebudede nedskæringer. Det er således med åbne øjne, at I er i gang med at forringe mulighederne for at skabe en tilstrækkelig solid studieforberedende ungdomsuddannelse, og der er ingen tvivl om, at den kommende generation vil blive den første, der indholdsmæssigt vil være dårligere uddannet end deres forældre, hvis nedskæringerne føres igennem.

Såvel i beslutningsprocessen som i indholdet er nedskæringerne udtryk for noget udansk. Vores uddannelsessystem har traditionelt et særegent dansk præg. Inspirationen har vi helt tilbage fra Ludvig Holbergs krav til den gode lærer, og Grundtvig er den afgørende profil, der fulgte trop med sine tanker om skolen for livet frem for det døde, livsødelæggende terperi, som vi frygter vil vende tilbage. I stedet for er oplysning og oplivning her alfa og omega. Det vidste Hans Scherfig også.

Vi frygter, at denne politiske beslutning er irreversibel. I er i gang med at ændre et uddannelsessystem, der er rodfæstet i tanker om skolen for livet, demokrati og dannelse. Det er det særegne danske, som I umuliggør med jeres tanker om effektivisering, og I styrer os mod en curriculum-baseret skole med en autoritær undervisningsform.

Konsekvenserne er således mange, for elever såvel som samfund: den dialogiske undervisning bliver trængt, opmærksomheden på den enkelte elev lider skade, og det samme gør trivsel og motivation. For slet ikke at tale om opdragelsen til demokrati, som tager tid. Endelig vil vi pege på, at man kan kigge langt efter den sociale mobilitet og forudse døden for de små gymnasier og derved en yderligere affolkning af Udkantsdanmark.

Hvis man som politiker lider under den fejlslutning at man kan skære ned på noget, uden at det har reelle konsekvenser, så kan man kigge på SKAT. Tør du i det lys at sende dit barn på en ungdomsuddannelse i de kommende år?  

Personalet i Odense Studentereksamen: Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium, Tornbjerg Gymnasium og Mulernes Legatskole

29.10.15

Emner: Økonomi
Interessent: