Nyborg Gymnasium: åbent brev til undervisningsministeren

 
Lærerne på Nyborg Gymnasium
Åbent brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby i anledning af hendes besøg på Nyborg Gymnasium torsdag den 12. november klokken 13.00-14.00.

Kære Ellen Trane Nørby,

I dag, når du kommer og besøger Nyborg Gymnasium, går vi i sort. Det gør vi, fordi vi vil markere vores bekymring over de nedskæringer på ungdomsuddannelserne, som du og din regering har bebudet.

Nyborg Gymnasium går i sort

Nyborg Gymnasium går i sort. Se videoen og del med jeres venner og forældre!

Posted by Nyborg Gymnasium on Wednesday, November 11, 2015

På Nyborg Gymnasium betyder nedskæringerne, at der skal spares omkring 11 mio. kr. hvert år, når besparelserne bliver fuldt indfaset i 2019. Det svarer til godt 10 procent af skolens omsætning. Det skal ses i lyset af, at omkostningerne pr. gymnasieelev i forvejen er faldet med mere end fem procent i perioden 2008-2015. Det er voldsomme nedskæringer, som vil få omfattende konsekvenser.

Besparelserne er urimelige af to hovedårsager. For det første fordi vi på gymnasierne i forvejen løser opgaven yderst ansvarligt økonomisk og fagligt. For det andet fordi betydningen af den opgave, der ligger i at uddanne unge til at kunne begå sig i og bidrage til vores samfund, på ingen måde skal undervurderes.

På Nyborg Gymnasium har vi udvist økonomisk ansvarlighed og høstet de lavthængende frugter ved besparelser på indkøb og administration. Samtidig viser internationale undersøgelser, at danske gymnasier er blandt de bedste til at skabe resultater for pengene. Med de planlagte nedskæringer bringer du og din regering de gode resultater i fare.

Venstres uddannelsesordfører påstår godt nok, at der er masser af sparemuligheder, der ikke vil gå ud over vores kerneopgave. Men på vores gymnasium udgør udgifterne til de administrative opgaver, der ikke direkte har noget at gøre med undervisningen, ikke engang så stort et beløb, som vi skal spare. Regeringens nedskæringer vil derfor medføre, at vi skal spare på kerneopgaven.

Desværre er det ikke nok at spare på aktiviteter som studieture, efteruddannelse, talentarbejde, mentorer eller lektiehjælp. Undervisningens kvalitet vil også falde. På Nyborg Gymnasium arbejder vi for eksempel målrettet med synlig læring, som netop skal sikre den bedst mulige læring for alle vores elever – og dette både for dem med ringe motivation og for de allermest talentfulde. Det arbejde kræver tid og ressourcer, bl.a. til at lærerne kan dele viden i faglige fællesskaber og lære af hinandens undervisningsmetoder. Synes du, at vi i stedet skal vende tilbage til en skole, hvor hver lærer som en anden Lektor Blomme passer sit eget og giver forelæsninger uden hensyntagen til differentiering, forskellige læringsstile eller de behov for nytænkning, som du og din regering ellers ser ud til at støtte?

Vi er ikke så bekymrede for de elever, som fra starten er motiverede, som har et højt koncentrationsniveau, og som har masser af opbakning hjemmefra. De skal nok klare sig, selv om de nok klarer sig lidt dårligere, end de ellers ville have gjort. Desværre er der bare mange af vores elever, der ikke har samme forudsætninger, og som med stor sandsynlighed bliver tabt på gulvet, hvis regeringen gennemfører besparelserne. Og nej, det handler ikke om, at de unge nødvendigvis er mere egnede til en anden ungdomsuddannelse. Det handler om, at eleverne har forskellige behov, som vi får sværere ved at tilgodese.

Vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan, men det er svært at se, hvordan vi kan undgå, at nedskæringerne kommer til at forringe kvaliteten. I første omgang kommer de unge til at betale prisen. På længere sigt bliver det os alle sammen.

Vi ændrer verden en elev ad gangen! Giv os rammerne til at fortsætte!

Med venlig hilsen

Lærerne på Nyborg Gymnasium nybgymisort.jpg 

Emner:  
Interessent:  

Ministeren har svaret på brevet. Samfundsfagslærer Jakob Sinding Skött​ har kommenteret hendes svar, som var det en skriftlig opgave i samfundsfag.

Ministeren bestod desværre ikke.

Kommenteret-udgave-af-Ellen-Trane-Nørbys-brev.pdf

 

Se også:

Elever og lærere går i sort i protest mod spareplaner