Langkær Gymnasium: Farvel til uddannelser i verdensklasse?

 
Thor Gustafsson lærer og bestyrelsesmedlem, og Anders Hedegaard Kristiansen, lærer og TR, i Århus Stiftstidende 30. oktober 2015
Åbent brev til: Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, Folketingets Børne-og Undervisningsudvalg og medlemmer af Folketinget, opstillet i Aarhus.

Lærerne ved Langkaer Gymnasium, HF og IB World School ønsker med dette brev at udtrykke den største bekymring for de planlagte nedskæringer på det gymnasiale område.

Når nedskæringerne er fuldt indfaset, vil de beløbe sig til 10 procent af skolens nuværende budget, hvilket svarer til 18.800 kr. for hver enkelt gymnasieelev igennem deres gymnasieuddannelse og 8.600 kr. for en HF-elev. Det betyder, at vi på Langkaer Gymnasium hvert år vil have ca. 7,3 mio.

kr. mindre at lave uddannelse for, end vi har i dag.

Indrømmet. På landets gymnasier er vi stolte af vores arbejde. Det er nemlig lykkedes at uddanne en betydelig del af den danske ungdom til at kunne gå ud og styrke det danske samfund med en meget stærk kombination af viden, dannelse og innovative evner.

Dette for velfærdsstaten så afgørende projekt har historisk mødt opbakning fra mange sider. Det skulle ændre sig i 2015. Når vi nu rammes af voldsomme sparekrav, er der langt imellem politikere, der har overblikket til at forstå vigtigheden af uddannelser i verdensklasse.

Nedskæringer i den størrelsesorden, der nu er på bordet, vil skabe et før og et efter. Det vil svække uddannelsernes kvalitet betragteligt og få konsekvenser - for elever, ansatte og samfundet.

Blandt de umiddelbare konsekvenser, som vi kan få øje på, er større hold, ringere udbud af valgfag, forringet lærerforberedelse og dermed undervisning af ringere kvalitet, færre ressourcer til særligt talentfulde - og til de gymnasiefremmede, færre udviklingsprojekter, færre internationale samarbejder, svækkelse af de ordninger, der er med til at fastholde elever med særlige behov og med til at skabe mønsterbrydere.

Da vi i forvejen spurter så hurtigt, vi kan, kan vi ikke hente besparelserne ved bare at løbe lidt hurtigere over det hele. Vi vil blive nødt til at skære centrale funktioner og aktiviteter bort.

På Langkaer genererer vi ikke store overskud, og vores meget sammensatte elevgrundlag kræver, at vi bruger ressourcer -ikke bare på det faglige løft -men også på at støtte det sociale liv på skolen, så der kan skabes en sammenhængende skolekultur.

Den udfordring løfter vi gerne, fordi det giver mening at gøre en forskel.

Hvis vi skal blive ved med at løfte den store integrationsopgave, bliver vi nødt til at have mulighed for at være ambitiøse i alle faglige og sociale aktiviteter. Dét bliver mere end svært med det forslag, der ligger til nye økonomiske rammer.

I Aarhus Vest er denne sag således ikke et spørgsmål om stort eller lille overskud; eller om sved eller ikke sved på lektorens pande. Det handler om skolens fremtid - og det handler for vores elever om at få muligheden for at tilkæmpe sig de kompetencer, der åbner deres drøm: at de som medborgere bliver i stand til at bidrage til det danske samfund.

Vi vil derfor kraftigt opfordre ministeren og medlemmerne af Børne-og Undervisningsudvalget til at trække disse nedskæringer tilbage. Det er ikke for sent.

Vi kan sammen bevare uddannelser i verdensklasse!

Skrevet på vegne af hele lærergruppen.

Emner:  
Interessent: