Kolding Gymnasium: Vi vil tabe elever

Debatindlæg
 
Opråb til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby, Folketingets uddannelsesordførere og folketingskandidater valgt i Sydjyllands storkreds

På Kolding Gymnasium vil vi ligesom resten af uddannelsessektoren blive berørt dybt af de udmeldte besparelser. Gennem de senere år har vi på KG effektiviseret, sparet og alligevel bestræbt os på at levere kvalificeret undervisning. Vi har lagt stor vægt på i undervisning og i vejledning at møde eleverne som individer med forskellige behov – både for at øge elevernes studieparathed og for at mindske frafald. De ekstra besparelser, der nu ruller ned over os, vil betyde, at de individuelle hensyn, der er så vigtige for at fastholde og motivere eleverne, desværre må nedprioriteres. Vi vil tabe elever, der uden tvivl ville kunne være kommet gennem uddannelsen med den rette vejledning, med menneskeligt nærvær og med rum til at udvikle sig. En del af de elever, der fortsat kommer igennem, vil få et dårligere resultat.

Vi vil være nødt til at skære i alt det, der definerer et godt gymnasium: lektiecafeer, læsevejledning, studievejledning, kvalificeret og grundigt arbejde med de skriftlige opgaver samt ikke mindst muligheden for at tilpasse undervisningen til den enkelte klasse og den enkelte elev.

Det er naivt at tro, at man kan spare 10 pct. uden at det får alvorlige konsekvenser for alle på den enkelte skole. På Kolding Gymnasium har vi ikke en stor egenkapital, der på nogen måde kan opveje besparelserne. Vi er en skole, hvor vi hele vejen igennem konsekvent har vægtet undervisningen, hvilket blandt andet giver sig udslag i, at vi har brugt hele undervisningstaxametret på undervisning. For en institution, der lægger vægt på kvalitet, faglighed og mangfoldighed, og som har taget ansvar for at løfte eleverne, er det hævet over enhver tvivl, at besparelserne vil få betydning for de resultater som vi – og folketinget – så gerne vil skabe. Man kan ikke spare 7 millioner kroner på vores skole og samtidig køre synlig læring, innovation og givtig tværfaglighed. Det har en pris, som man fra politisk hold må erkende. Opfordringen fra elever og ansatte på Kolding Gymnasium lyder derfor: drop de hovedløse besparelser på uddannelsesområdet, lyt til os, som har vores daglige gang på skolerne.

Lidt sat på spidsen ønsker vi ikke en skole, hvor præmisserne bliver som i "Det forsømte forår". En skole, hvor hver lærer passer sit og bare kommer ind og giver en forelæsning uden hensyntagen til differentiering, forskellige læringsstile eller de behov for nytænkning og udvikling, som paradoksalt nok dikteres fra Christiansborg.

 

På vegne af hele Kolding Gymnasium

Rektor Momme Mailund og Tillidsrepræsentant Una Eriksen

Emner: Økonomi
Interessent: