Køge Gymnasium: Åbent brev til folketingspartiernes undervisningsordførere

Debatindlæg
 
Køge Gymnasiums elever og personale opfordrer til, at de voldsomme nedskæringer på gymnasieuddannelserne alvorligt genovervejes

Elever og medarbejdere på Køge Gymnasium har i dag torsdag d. 22.10. holdt møde og diskuteret konsekvenserne af de varslede nedskæringer på gymnasieuddannelserne.

Det er chokerende at se de foreløbige beregninger og de økonomiske konsekvenser for skolen. Vi er stærkt bekymrede for de nuværende samt kommende elevers undervisning og uddannelse. Sammenfaldet mellem besparelserne i finanslovsforslaget for 2016 og det almene gymnasiums finansiering af Erhvervsuddannelsesreformen får voldsomme følger for en skole som Køge Gymnasium med ca. 1.000 elever på stx og hf.

Skolens foreløbige beregninger viser, at de samlede besparelser, beløber sig til 1,9 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017, 8 mio. kr. i 2018 og knap 10 mio. kr. i 2019. Set i forhold til skolens samlede budget på 85 mio. kr. i 2015 er der altså tale om besparelser på over 10 %, hvilket uundgåeligt vil få alvorlige konsekvenser for undervisningen og de nuværende og kommende elevers uddannelse.

 

Gymnasieskolernes Lærerforening har beregnet besparelserne til 490.000 kr. pr. stx-klasse over det 3-årige forløb og 220.000 kr. pr. hf-klasse over det 2-årige forløb. Så massive besparelser vil forringe elevernes uddannelse markant, hvilket virker helt forkert i en tid og verden, hvor alle er enige om, at vi i Danmark skal leve af at være et videnssamfund.

Vi er stærkt bekymrede over, om man fra politisk side er opmærksom på, hvad de voldsomme besparelser vil betyde for en skole som Køge Gymnasium, der hvert år uddanner ca. 320 stx- og hf-studenter.

Vi har nedsat en hurtigt-arbejdende gruppe, som gennemgår økonomi og budgetter for at forsøge at finde aktiviteter, som kan spares væk eller nedjusteres. Det er åbenlyst, at uanset hvor der ledes, er det drastiske nedskæringer, der skal til for at imødegå så massive besparelser.

Hvis man fra politisk side tror, at der kan findes så store beløb, uden at det vil forringe uddannelsen markant, vil vi meget gerne invitere jer som beslutningstagere til at kigge med og bidrage til arbejdsgruppens arbejde.

Det er blevet fremført, at nogle skoler har opereret med overskud, som der kan trækkes på, men for eleverne på en skole som vores, der kom ind i selvejet med en presset økonomi, hjælper det ikke. Eleverne på Køge Gymnasium kommer til at mærke de fulde konsekvenser af de bebudede besparelser.

Køge Gymnasiums elever og personale opfordrer til, at de voldsomme nedskæringer på gymnasieuddannelserne alvorligt genovervejes, så nuværende og kommende elevers undervisning og uddannelse ikke forringes i det omfang, der er lagt op til i finanslovsforslaget for 2016.

På vegne af alle elever og medarbejdere på Køge Gymnasium.

Mikkel Schultz, elevrådsformand og Jacob Hinge Carlsson, tillidsrepræsentant

Emner: Økonomi
Interessent: