KVUC - kursist: Ender besparelserne med at blive dyre?

 
Af Mathias Kragh, formand for kursistrådet ved Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)
Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor et politisk flertal netop nu lægger op til massive besparelser på de danske voksenuddannelsescentr

Der har godt nok været meget debat om arbejdsmarked og dagpengesystem i Danmark. Det forstår jeg da godt, for jeg tror også, at lediggang er roden til meget ondt.

Men så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor et politisk flertal netop nu lægger op til massive besparelser på de danske voksenuddannelsescentre? Undervisningen for ordblinde skæres kraftigt ned. Fjernundervisningen på landets centre skal skæres ned med 138 mio. kr. Og oveni alt dette skal alle institutioner spare 2% på alle budgetter hvert år i de kommende år.

Jamen – ved I slet ikke, hvor vigtig en rolle VUC'erne spiller i det danske samfund, kære politikere?

For mig personligt har jeg som stærkt ordblind haft det rigtig svært i den danske folkeskole.

 

Jeg har de sidste fem år gået på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC). Jeg er ordblind, og jeg har opnået og lært mere på KVUC, end jeg har gjort i alle mine ti år i folkeskolen. I folkeskolen lykkedes det mig kun at gennemføre matematik. På KVUC regner jeg med at afslutte min hf næste sommer.

Jeg ved godt, at jeg har haft det sværere end andre, for jeg er meget stærkt ordblind. Men alligevel er det meget tydeligt for mig, at KVUC er et eksempel på en uddannelsesinstitution, som giver rigtig mange en ny chance for at komme videre med uddannelse, for at finde en plads på det danske arbejdsmarked, for at undgå lediggang, dagpenge og kontanthjælp.

Sandheden er, at det gængse uddannelsessystem har spillet fallit for rigtig mange. Jeg kan godt høre, at der er mange ønsker om at lave om på dette. Fx om at inkludere flere i folkeskolen. Og det kan jeg da kun håbe vil lykkes en dag, men jeg vil samtidig sige, at hold da op hvor er der ikke mange tegn på, at det kommer til at ske i morgen.

Det kommer da til at tage lang tid at vende den skude – det ved jeg meget om. Og helt vende den kan man nok aldrig. Der vil altid være nogle, der har det svært, eller som af den ene eller anden grund har brug for at skifte retning og tage et nyt skridt videre. Den megen fokus på adgangskrav, tests og karakterer i disse år – den risikerer også meget let at føre til, at nogle af de svage får det sværere.

Derfor vil jeg på vegne af mange kursister, der sikkert ikke råber særligt højt, gerne opfordre de ansvarlige politikere til at sætte sig mere ind i, hvilken rolle de danske voksenuddannelsescentre har og virkelig bede om at genoverveje så store besparelser på forskellige områder på centrene på samme tid.

Jeg tror simpelthen ikke på, at det vil være muligt for KVUC at opretholde de gode uddannelser med de tilbud om den nødvendige hjælp og støtte, som eksisterer i dag. Måske omkostningerne ved så store besparelser vil vise sig at blive meget større på andre områder – er det ikke værd at overveje en ekstra gang?

Emner:  
Interessent: