KVUC - VG: Besparelser på VUC - sorteper til udsatte grupper

Debatindlæg
 
Kvaliteten af undervisningen bliver stærkt forringet og mange kursister risikerer at falde helt ud af uddannelsessystemet, hvis regeringens planlagte besparelser bliver gennemført.

Beløbet er minimum 10% allerede fra januar 2016 og derudover minimum 2% oveni hvert år i peri-oden 2017-2019. Det står i skarp kontrast til regeringens mål om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse.

Netop VUC'erne yder et stort bidrag til denne målsætning og samler mange op, som tidligere er faldet ud af systemet. VUC'erne kvalificerer kursister, der har brug for et særligt tilrettelagt forløb og løfter en særlig opgave i forhold til at bryde negativ social arv. Ifølge Undervisningsministeriets egne analyser drejer det sig om mere end 20% af en årgang. Det underbygges af en rapport fra tænketanken DEA, som konkluderer, at HF er bedre end de øvrige gymnasiale uddannelser til at få kursister fra uddannelsesfremmede hjem igennem et forløb.

 

Samtidig løfter VUC'erne en kolossal opgave med at integrere de nye danskere. Alene på Københavns VUC har 70% af AVU-kursisterne en anden etnisk baggrund end dansk – og denne andel vil at stige i årene fremover, ikke mindst som følge af mange nye flygtninge og migranter, der skal in-tegreres i samfundet.

VUC'erne baner vejen til både EUD og de videregående uddannelser, og derfor er både kursi-ster og lærere på Københavns VUC meget bekymrede for de planlagte nedskæringer på voksenud-dannelserne. Det vil uvægerligt betyde et stort frafald af kursister.

Vedtaget på stormøde for kursister og lærere på KVUC, Vognmagergadeafdelingen, den 22. oktober 2015.

Emner: Økonomi
Interessent: