KVUC-Skt. Petri: Besparelserne på uddannelsesområdet – og især på VUC området

Debatindlæg
 
Torsdag den 22. oktober 2015 blev der afholdt fællesmøder for alle ansatte og kursister på KVUC’s to afdelinger om konsekvenserne af nedskæringerne i sektoren.

Torsdag den 22. oktober 2015 blev der afholdt fællesmøder for alle ansatte og kursister på KVUC's to afdelinger om konsekvenserne af nedskæringerne i sektoren.

 

Nedskæringerne som skal ske som følge af finanslovforslaget og omlægninger i taxametertilskud i forbindelse med forliget om finansiering af EUD-reformen, betyder at VUC'erne rammes særligt hårdt og kommer til at gennemføre nedskæringer svarende til min. 10% allerede næste år (fra januar 2016) og derudover yderligere minimum 2% hvert år i perioden 2017-2019.  

Det kan ikke undgå at komme til at gå ud over kvaliteten af undervisningen.  

VUC løfter hvert år en særlig samfundsopgave i forhold til at løfte og kvalificere vores voksne kursister, hvoraf mange er droppet ud af tidligere uddannelser og har brug for særligt tilrettelagte forløb. Desuden tilbyder vi fjernundervisning til samme gruppe der gør det muligt for mange at passe job og familie samtidig med studiet. Ifølge DEAs rapport, "Effekten af HF", er HF bedre end de øvrige gymnasiale uddannelser
til at få kursister fra uddannelsesfremmede hjem igennem uddannelsen. 

VUC'erne er dermed med til at løfte en særlig opgave i samfundet i forhold til muligheden for at bryde en negativ social arv. Vi er stolte over at sikre uddannelsestilbud til unge, der ellers ikke ville følge traditionel undervisning – men en så voldsom forringelse af økonomien kan ikke undgå at medføre en forringelse af VUC's undervisningstilbud og vil kunne betyde et større frafald fra uddannelsen. 

VUC'erne står desuden for undervisningen på ordblinde-området for voksne, som også bliver kraftigt beskåret i forbindelse med forliget om EUD-reformen. En beskæring på dette område vil betyde at flere ordblinde vil miste et tilbud om hjælp og dermed får sværere ved at klare arbejde og ved at gennemføre studier.

Både kursister og lærere på KVUC er meget bekymrede for de kvalitetsforringelser vi vil opleve som følge 
af nedskæringerne på voksenuddannelse. 

Vi håber derfor at politikerne derfor vil tænke sig om endnu en gang før nedskæringerne træder i kraft.

 

Medarbejdere og kursister på KVUC


KVUC, København,
Sankt Petri Passage 1
den 22. oktober 2015

 

Emner: Økonomi
Interessent: