Hvornår har vi sparet nok?

 
 
Åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager og finansminister Kristian Jensen - fra Odder Gymnasium

”Hvornår har vi sparet nok?” spørger elever, lærere, ledere og bestyrelse på Odder Gymnasium i et åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager og finansminister Kristian Jensen.Odder.png 

Skolen giver udtryk for stor bekymring over kvaliteten i fremtidens uddannelsestilbud på skolen, fordi man gennem mange år har effektiviseret og prioriteret kerneopgaven, men at de kommende nedskæringer gør det svært at fastholde det høje niveau, da besparelserne vil betyde, at lærerne får 20% mindre tid til at forberede undervisningen.

Elever, lærere, ledere og bestyrelse på Odder Gymnasium spørger, om det ikke bør være et mål at skabe en offentlig sektor, som leverer en ordentlig kvalitet, og som sætter kerneopgaven i centrum. De spørger videre, om det ikke ville være ansvarlighed at sikre kvaliteten i uddannelsessystemet, så Danmark også kan klare sig godt i fremtiden.

Formålet med det åbne brev til de to ministre er at få ministrene til at være åbne om, hvad konsekvenserne af deres beslutninger bliver: ”Når I beslutter at spare så kraftigt på gymnasiesektoren, så er der ikke tale om en ’effektivisering’ eller en ’sund øvelse’. Der er tale om en besparelse og en forringelse af kvaliteten.”

Læs det åbne brev her

Emner:  
Interessent: