Grindsted Gymnasium: Bestyrelse, lærere og ledere: Stop nedskæringerne!

 
 
Til Folketingets uddannelsesudvalg

Som mennesker med engagement og indsigt i uddannelsessektoren udtrykker vi hermed vores bekymring for konsekvenserne af de varslede nedskæringer i uddannelsessektoren.

Vi opfordrer Folketingets Uddannelsesudvalg til reelt at tage ansvar for at bevare standarden i de danske gymnasieuddannelser.

Det har ofte været sagt, at investering i uddannelse er en investering i fremtiden. Vi er bekymrede for uddannelsesstandarden, og vi er bekymrede for fremtiden.

En vedtagelse af Finanslovsforslaget vil betyde, at der skæres de foreslåede 2% i finansloven for 2016 og de varslede nedskæringer på 2% hvert år i 2017, 2018 og 2019. Dertil kommer, at der i Folketinget er indgået en aftale om, at der fra 2017 skal spares yderligere 3% på de almene gymnasieuddannelser for at finansiere Erhvervsuddannelsesreformen.

Det er umuligt at se, hvordan sådanne massive nedskæringer skal realiseres uden, at det går ud over kvaliteten i uddannelserne. Situationen skal også ses i lyset af den effektivisering, der er foregået med OK13.

Beregninger viser, at de samlede statslige tilskud til Grindsted Gymnasium & HF frem til 2019 skæres med ca. 5,5 mio. kr., hvis finansloven vedtages. Heraf er 1,6 mio. kr. nedskæringer i det gymnasiale undervisningstaxameter.

Dette er besparelser af en størrelsesorden, der ikke kan undgå at have konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Gymnasieskolen har hidtil været en succes i udvikling af elevers kompetencer til det danske arbejdsmarked. Ud over fokus på kerneydelsen, undervisning, har Grindsted Gymnasium

& HF tilbudt lektiecafeer, støttet elever fra gymnasiefremmede miljøer, tilbudt kreative aktiviteter og talenttilbud til vores allerdygtigste elever samt udbudt fag til elever med særlige interesser. Massive sparekrav vil true sådanne valgfag og aktiviteter og desuden vil det blive endnu vanskeligere at oprette valghold med en lille søgning, dette drejer sig traditionelt om fag som matematik A, fysik A, engelsk A og kemi B.

Vi ønsker, at der også i fremtiden skal være fokus på kvalitet i undervisningen!

 

Gymnasieskolen er rummelig og almendannende, og den skaber talentfulde unge med vigtige personlige, sociale og faglige kompetencer, hvilket kræver gode uddannelsesforhold for ungdommen.

 

Stop nedskæringerne!

 

På vegne af lærerne ved Grindsted Gymnasium & HF, PR-formand: Martin Finderup Andersen

Bestyrelsesformand: Lars Wiebe

Rektor: Gitte Vest Barkholt

Emner:  
Interessent: