Fælles åbent brev til Riisager og Jensen fra konkurrerende gymnasier

 
 
Direktører, bestyrelsesformænd, rektorer, elevrådsrepræsentanter og tillidsmænd fra Vid Gymnasier og Grenaa Gymnasium har sendt et fælles åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager og finansminister Kristian Jensen.

​Baggrunden for brevet er, at forfatterne finder de konsekvenser, der udløses af de fortsatte besparelser på uddannelsesområdet, så problematiske, at de i fællesskab vil prøve at råbe politikerne op, så det forhåbentligt igen kan blive en prioritet for politikerne at sikre danske unge uddannelser af høj kvalitet. Det er afgørende for deres og Danmarks fremtid.

Vid Gymnasier, der er et erhvervsgymnasium i Grenaa med HTX og HHX, og Grenaa Gymnasium, der udbyder STX, HF og IB, beskriver sig selv som dagligdagens konkurrenter i forhold til at få elever, men de to skoler er i denne sag enige om at stå sammen, fordi nedskæringerne er så ødelæggende.

Grenaa aabent brev.JPG 

Af brevet fremgår det, at konsekvenserne af, at politikerne vil spare penge, er, at kvaliteten bliver ringere. Skribenterne angiver, at man ikke både kan blæse og have mel i munden, forstået således at politikernes intentioner om høj kvalitet ikke hænger sammen med nedskæringerne.

I brevet henvises til, at utallige undersøgelser beskriver, hvad der giver eleverne størst læring. De parametre, der gentagne gange nævnes, er variation, formativ evaluering, engagement fra undervisernes side, differentieret undervisning og allervigtigst den enkelte undervisers relation til og med den enkelte elev.

Gymnasierne i Grenå pointerer, at det kræver tid, og at tid er den faktor, der særligt rammes af besparelserne. Konsekvensen vil blive mere rutinepræget og ikke-differentieret undervisning fra lærere, der løber fra det ene klasselokale til det andet – uden tid til den ekstra indsats, der er afgørende for den acceptable kvalitet og de gode resultater.

Brevets afsluttende budskab er: "Finansministeriet sparer, men Danmark vinder ikke på det – vi taber alle sammen."

Download brevet: åbent brev til 2 ministre.pdf

Emner: Nedskæringer
Interessent:  

​Download brevet:
åbent brev til 2 ministre.pdf