Brønderslev Gymnasium: Besparelser giver forringet kvalitet

Debatindlæg
 
Til Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling & Folketingets uddannelsesudvalg

Til Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling

& Folketingets uddannelsesudvalg

Ledelse, lærere og elever på Brønderslev Gymnasium ønsker med denne skrivelse at udtrykke vores store utilfredshed med og protest mod de planlagte besparelser på det gymnasiale område.

På baggrund af regeringens finanslovsudkast skal Brønderslev Gymnasium i perioden 2016-2019 samlet spare 4,4 mio. kroner, og det er samlet set ca. 10 % af vores årlige budget.

En "budgetregulering" af en sådan størrelse kan ikke undgå at få store konsekvenser – både for elever og for ansatte.

Eleverne vil kunne mærke besparelserne ved, at lærerne vil blive mere pressede på tid mht. forberedelse, hvor mange hold vi skal have, og der bliver mindre tid til at give feedback på opgaver.

Vi er i forvejen presset på elevtilgangen. Vi har sat mange tiltag i værk i forhold til at skabe en god skole, hvor kvaliteten af undervisningen og undervisningsrelaterede aktiviteter er højt prioriteret. Hvis vi på sigt skal skære ca. 10 % af budgettet, kan det i yderste konsekvens betyde, at vi bliver nødt til at lukke pga. manglende elevtilgang.

Det vil få den konsekvens, at målsætningen om 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, vil blive svær at opfylde. De elever, vi får, vil ikke nødvendigvis vil søge et af nabogymnasierne, og de vil heller ikke tage en erhvervsuddannelse, fordi der ikke er erhvervsskoler i lokalområdet. Så lokalt løfter vi uddannelsesniveauet. Det siger sig selv, at besparelserne også vil betyde, at endnu færre elever end i dag får en gymnasial uddannelse i et område, hvor uddannelsesniveauet ikke ligger over landsgennemsnittet.

Eleverne må endvidere også imødese større hold, hvorved udbyttet af undervisningen vil falde pga. den mindre tid til den enkelte elev. Og det bliver især et problem i vores hf-afdeling, hvor mange elever har sociale og psykiske udfordringer. Her løfter vi også lokalt en stor opgave i at hjælpe de unge til at tage en uddannelse.

Besparelserne vil forringe ungdomsuddannelserne i Danmark – såvel kvalitativt som kvantitativt.

Vi vil derfor kraftigt opfordre ministeren og medlemmerne af uddannelsesudvalget til at genoverveje omfanget af disse besparelser.

 

På vegne af ledelse, lærere og elever på Brønderslev Gymnasium

22. oktober 2015

 

Rektor Per Knudsen                

Tillidsrepræsentant Leif Thyge Hansen         

Elevrådsformand Hans Bak Nielsen

Emner: Økonomi
Interessent: