Aalborg Tekniske Gymnasium; Finanslov 2016 – den skær’ i hjertet

 
 
På Aalborg Tekniske Gymnasium ser vi med stor bekymring på den betydning finanslovforslaget for 2016 vil have for os alle – elever, lærere og ledelse.

På Aalborg Tekniske Gymnasium ser vi med stor bekymring på den betydning finanslovforslaget for 2016 vil have for os alle – elever, lærere og ledelse. Vi brænder for vores elever og deres uddannelse. Derfor har vi svært ved at se, hvordan vi kan gennemføre de forestående besparelser, uden at det betyder, at de unge mister muligheden for at blive så dygtige som muligt.

Som andre offentlige institutioner har man på gymnasierne de sidste år allerede været underlagt besparelser. Disse er blevet gennemført ved at reducere på lærernes forberedelse og øge antallet af undervisningstimer. Nu er vi derfor også nødt til at se på andre områder for at finde de nødvendige penge.

En konkret mulighed er at øge antallet af elever med tre pr. klasse fra de nuværende 28 elever som gennemsnit til et gennemsnit på 31.

En anden mulighed er at gå fra klasseundervisning til forelæsninger. Herved kan en lærer passe flere elever, men det betyder også mindre nærhed mellem lærer og elev. Det vil være sværere at møde eleverne lige netop der, hvor de er både fagligt og socialt.

Man kan også spare på de sociale arrangementer, det kunne betyde, at man sløjfer studieturene og andre ekskursioner. Derved bliver den almene dannelse af eleverne udvandet, deres perspektiv bliver for smalt, og de bliver mindre livsduelige.

En fjerde mulighed er at spare på undervisningsmaterialerne, udstyr og lokalerne. Herved bliver det sværere at være innovative, og det bliver sværere at klæde vore elever på til mødet med virksomhederne, hvis de har arbejdet med forældet udstyr og metoder.

Ligegyldigt hvordan besparelserne gennemføres har det som følge, at mulighederne for at lave en fantastisk uddannelse reduceres. På samme vis bliver målene fra gymnasiereformen også vanskeligere at nå. Det bliver for eksempel sværere at hæve niveauet i fx naturvidenskab, når udstyret er forældet, kontakten til erhvervslivet er minimal, og ekskursionen er aflyst.

Kan vi spare mere på de gymnasiale uddannelser? Ja, men ikke uden at det har konsekvenser for eleverne, deres uddannelse og dermed deres fremtid.

Spørgsmålet er så, om vi – du og jeg – er parat til at tage den risiko?

 

På vegne af lærere og ledelse på Aalborg Tekniske Gymnasium

Lone Kaae

Tillidsrepræsentant

 

Emner: Økonomi
Interessent: