Undersøgelse af klassestørrelser 2013

 
 
Overordnet viser undersøgelsen, at det fleksible klasseloft fortsat virker efter hensigten for 1. klasserne. For de to erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx er den gennemsnitlige klassestørrelse faldet yderligere fra 2012 til 2013.

​​​Gymnasieskolernes Lærerforening har igen i 2013 indsamlet klassestørrelser pr. september for de nye 1g (hhx, htx og stx) samt 1hf klasser. GL indsamler tallene for at følge udviklingen i klassestørrelsen. Første indsamling af tal var i 2007. Undersøgelsen for 2013 er anden undersøgelse siden indførslen af et politisk bestemt fleksibelt klasseloft på 28 elever for de gymnasiale uddannelser. Et klasseloft, der har haft stor betydning for klassestørrelserne, som de nye studerende på landets gymnasiale uddannelser møder, både sidste år og i år.

Bag det fleksible klasseloft findes der et regelgrundlag med en række undtagelser. Undtagelser der betyder, at loftet vil kunne brydes/bøjes. Undtagelserne er primært i forhold til tilflyttere, omgængere og elever fra udlandet. Samtidig er der 37 skoler, der på grund af beliggenhed med langt til nærmeste skole, også er undtaget for loftet. Loftet gælder samlet for den enkelte institution, og ikke afdeling. Derfor vil en stor institution med mange afdelinger kunne have afdelinger med større gennemsnit, der opvejes af andre afdelinger med lave gennemsnit. Det er væsentligt løbende at følge op på disse undtagelsers/reglers betydning for klassestørrelserne. Behovet for at følge med fra GL's side er blevet yderligere styrket, da Undervisningsministeriet sidste år besluttede, at de ikke skulle kontrollere dispensationer og lignende ift. det fleksible klasseloft.

Undersøgelsens overordnede konklusioner

Overordnet viser undersøgelsen, at det fleksible klasseloft fortsat virker efter hensigten for 1. klasserne. For de to erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx er den gennemsnitlige klassestørrelse faldet yderligere fra 2012 til 2013. Gennemsnittet for hf er uændret siden sidste år, mens klassestørrelsen for stx stiger med 0,2 elever i gennemsnit. Stx har nu den højeste, gennemsnitlige klassestørrelse sammen med hf på 27,8 elever på 1. år.

Tabel 1.1 GL's undersøgelse af gennemsnitlige klassestørrelser (pr. september2013)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stx (offentlig)28,128,528,928,929,327,627,8
Hf27,728,529,429,429,627,827,8
Hhx29,729,729,830,330,127,727,6
Htx2626,92727,42826,125,4


På trods af at de samlede gennemsnit er under 28 elever, er der fortsat 97 skoler, der kommer over institutionsgennemsnittet på 28 elever på en af uddannelsestyperne. 97 skoler svarer til 36 pct. af alle udbyderne. Det er mange skoler, og det er 6 pct. point mere end sidste år. Det betyder dog ikke, at skolerne gør noget forkert. Der er flere af skolerne, der har forklaret, at overskridelsen skyldes en efter lovgivningen legal årsag. Disse legale årsager betyder dog, at skolen skal tilføre ekstra lærerressourcer til disse klasser. Af aftaleteksten fremgår det: "Skoler, der har fået dispensation til i særlige tilfælde at overskride 28-grænsen, skal sikre, at lærerstøtten pr. elev er den samme, uanset klassestørrelse. De ekstra lærerressourcer kan målrettes elever med størst behov for støtte."

Sammenlignes skoler, der har over 28 elever i gennemsnit i år med undersøgelsen sidste år, er der sammenfald mellem 42 af udbudsstederne. Det kan tale for, at der forsat er behov for, at Undervisningsministeriet følger op på skolernes klassestørrelser halvårligt som aftalt. Samt at Undervisningsministeriet igangsætter den aftalte samlede evaluering, der skal foretages efter senest 4 år.  

Der er fortsat spredning i klassestørrelserne på den enkelte skole og samlet inden for de enkelte uddannelsestyper. For alle de undersøgte gymnasiale klasser har 728 af disse over 28 elever. Det svarer til 41 pct., hvilket er en mindre stigning i forhold til sidste års resultater. Modsat er der i år 126 klasser – eller 7 pct. på mellem 11 og 22 elever – en stigning siden sidste år, hvor den var på 5 pct. Der er altså både kommet flere store og flere små klasser i 2013, sammenlignet med resultaterne fra 2012.   

Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for alle de gymnasiale uddannelser:

 • ​​​​Gennemsnittet er fortsat under 28 elever
 • Der er en stigende andel af skoler, der har et gennemsnit på over 28 elever
 • Der er stor spredning i klassestørrelserne

Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for offentlige stx-udbydere:

 • Andelen af udbydere, der går over klasseloftet, er steget fra 29 pct. til 40 pct. i 2013. 
 • Den gennemsnitlige holdstørrelse er steget fra 27,6 til 27,8 elever, men ligger fortsat væsentligt under tallene fra før klasseloftet. 
 • 44 procent af klasserne har over 28 elever. Det er en stigning ift. 2012, hvor det var 39 pct. af klasserne, men stadig væsentlig færre end før klasseloftet. 

Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for offentlige udbydere af 2årigt hf:

 • Den gennemsnitlige klassestørrelse og andelen af skoler der overstiger loftet samt andelen af klasser med over 28 elever, er på samme lave niveau som i 2012. 
 • Spredningen i klassestørrelser er blevet større end sidste år – dog stadig væsentlig mindre end før klasseloftet.

Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for udbydere af hhx:

 • Den gennemsnitlige klassestørrelse for 1hh er faldet igen i år. 
 • Der er 13 udbydere af hhx, eller 41 pct. af udbyderne der går over gennemsnittet på 28 elever. Det er væsentlig flere end i 2012, men færre end året før.  
 • 49 pct. af alle klasserne har over 28 elever.

Undersøgelsen viser følgende hovedtræk for udbydere af htx:

 • Den samlede, gennemsnitlige klassestørrelse for førsteårseleverne på htx er igen faldet fra 26,1 elever i 2012 til 25,4 elever i 2013. 
 • Andelen af udbydere med et klassegennemsnit på over 28 elever er uændret.

Andelen af klasser med over 28 elever er igen i år faldet til 22 pct.

Læs hele undersøgelsen:

GL's undersøgelse af klassestørrelser 2013.pdf

Emner:  
Interessent: