Klassestørrelser 2011 - max 28 i klassen

Debatindlæg; Undersøgelse; Notat
Undersøgelse
Over 72 pct. af de nye elever på de gymnasiale uddannelser er mere end 28 i klasserne. Dette er en stigning på 4 pct. point i forhold til sidste års rekordtal.

Update 29. marts 2012: Børne- og undervisningsministeren har den 28. marts 2012 fremsat lovforslag i Folketinget om et fleksibelt klasseloft på de gymnasiale uddannelser.

Update 22. februar 2012: GL's høringssvar af 22. februar 2012 om lovforslaget om max. 28 i klassen

Update 22. december 2011: Ansvarlig opfølgning på det gennemsnitlige klasseloft på max 28

Update 17. november 2011: Regeringen og Enhedslisten indgår aftale om, at der fremover i gennemsnit kun må være 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser.

 

28.09.2011: 

Klassestørrelser 2011: fortsat stigning for stx, hf og htx

Over 72 pct. af de nye elever på de gymnasiale uddannelser er mere end 28 i klasserne. Dette er en stigning på 4 pct. point i forhold til sidste års rekordtal.

Undersøgelse af klassestørrelserne for de nye 1.g/1hf viser igen en stigning i klassestørrelsen for stx (offentlig), hf og htx, mens den falder lidt for hhx. Den stigende klassekvotient bekymrer GL, og GL følger nøje udviklingen af klassestørrelserne.

For at begrænse den negative udvikling i klassestørrelserne på de gymnasiale uddannelser, foreslår GL, at der indføres en maksimal gennemsnitlig klassestørrelse på 26 elever i klasserne ved uddannelsesstart. En gennemsnitlig klassestørrelse vil stadig kunne sikre en fleksibel klassedannelse, når eleverne vælger studieretning; alternativt bør det udløse ekstra ressourcer til klassedeling, tolærerordninger mv., så eleverne i store klasser får samme adgang til kontakt med lærerne, som eleverne i de mindre klasser.

GL’s undersøgelse af gennemsnitlige klassestørrelser opgjort i september 2011

 

 

2011

2010

2009

2008

2007

Stx (offentlig)

29,3[1]

28,9

28,9

28,5

28,1

Hf

29,6

29,4

29,4

28,5

27,7

Htx

28,0

27,4

27,0

26,9

26,0

Hhx

30,1

30,3

29,8

29,7

29,7

 

GL har i lighed med de sidste tre år indsamlet klassestørrelserne for de nye 1g og 1hf elever på de gymnasiale uddannelser. GL indsamler tallene for at følge udviklingen i klassestørrelsen. En udvikling som er interessant ud fra mange aspekter, bl.a. er udviklingen interessant da skolerne under selveje har en økonomisk interesse i at sætte flere elever i klasserne. Udviklingen siger også noget om elevernes og lærernes forhold i klasserne på de enkelte skoler.

Tallene er indsamlet via skolernes tillidsrepræsentanter og Lectio. Indsamlingsperioden er fra den 5. september til den 23. september 2011.

 

Undersøgelsen viser følgende:

·    Samlet viser undersøgelsen for de gennemsnitlige klassestørrelser for alle de førsteårsstuderende på de gymnasiale uddannelser følgende:

·    At de gennemsnitlige klassestørrelser for de fleste uddannelser er steget i forhold til sidste år (stx offentlig, hf og htx). Til gengæld er de faldet lidt i forhold til hhx.

·    72 pct. af alle førsteårsstuderende på en gymnasial uddannelse går i en klasse med flere end 28 elever.

·    Den gennemsnitlige klassestørrelse for stx på offentlige skoler er steget til 29,3 elever i 2011 mod 28,9 i 2010.

·    Gennemsnittet for den tredjedel af klasserne der er størst, er steget fra 31,1 til 31,4.

·    Den største klasse har 37 elever.

·    76,1 pct. af klasserne på stx har over 28 elever. Dette er en stigning på 9 pct. point ift 2010.

·    Den gennemsnitlige klassestørrelse for 2årigt hf er steget til 29,6 hvor den i 2010 var på 29,4.

·    Gennemsnittet for den tredjedel som er størst, er steget fra 31,3 til 31,7.

·    Den største klasse har 37 elever.

·    74,6 pct. af klasserne har over 28 elever i 2011; dette er et fald på 2,4 pct. point ift 2010.

·    Den gennemsnitlige klassestørrelse for htx er steget fra 27,4 i 2010 til 28,0 i 2011.

·    Gennemsnittet for den tredjedel af klasserne der er størst, er fortsat på 31,7.

·    Den største klasse har 35 elever.

·    52,5 pct. af klasserne har mere end 28 elever hvilket er en stigning på lidt over 8 pct. point.

·    Den gennemsnitlige klassestørrelse for hhx er faldet fra 30,3 elever i 2010 til 30,1 elever i 2011.

·    Gennemsnittet for den tredjedel af klasserne der er størst, er steget fra 33,2 elever i 2010 til 33,3 elever i 2011.

·    Den største klasse har 35 elever.

·    75,8 pct. af klasserne har over 28 elever. 

 

1.    Undersøgelse af klassestørrelse

2.1 Overordnet

Oplysningerne i undersøgelsen er indsendt af tillidsrepræsentanterne på de gymnasiale uddannelser samt for enkelte skoler via lectio. Tallene er indsamlet fra den 5. september til den 23. september 2011. GL har hvert år siden 2007 indsamlet oplysningerne. 

I undersøgelsen fra 2011 medvirker i alt 46.037 elever og 1.577 klasser. Den samlede, gennemsnitlige klassestørrelse for de medvirkende gymnasiale udbydere er 29,19, og der er over 72 pct. af disse klasser som har over 28 elever.[1]

 

Tabel 1 – undersøgelsens grundlag

 

 

Antal skoler

Antal klasser

Antal elever

Estimeret min.svarprocent

Stx
(offentlig)

122

978

28.565

91 %

Hf

70

219

6.435

79 %

Htx

31

118

3.303

75 %

Hhx

40

211

6.345

77 %

Stx privat

10

34

875

--

IB

10

17

514

--

I alt

283[2]

1577

46.037

84%

 

 

Overordnet viser undersøgelsen at der har været en gennemsnitlig stigning i klassekvotienterne for alle de gymnasiale uddannelser fra 2007 til 2011. Tilsvarende har der været en stigning i andelen af gymnasiale klasser med over 28 elever ved skolestart.
 

Tabel 2 – undersøgelsens resultat

 

 

Gennemsnitlig klassestørrelse 5.9.11

Andel med mere end 28 elever i klasserne

 

2011

2010

2009

2008

2007

2011

2010

2009

Stx

(offentlig)

29,3[3]

28,9

28,9

28,5

28,1

76,1 %

67 %

69 %

Stx

(privat)

25,7

26,5

25,7

25,2

21,9

29,4 %

45 %

32 %

Hf

29,6

29,4

29,4

28,5

27,7

74,6 %

77 %

70 %

Hhx

30,1

30,3

29,8

29,7

29,7

75,8 %

79 %

74 %

Htx

28,0

27,4

27,0

26,9

26,0

52,5 %

44 %

48 %

IB

30,2

-

-

-

-

-

-

-

 


2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1 - som kan downloades til højre på siden)

I undersøgelsen af offentlige udbydere af stx medvirker 122 skoler. Det samlede antal klasser er 978 med førsteårselever, svarende til 28.565 elever. Undersøgelsen dækker hermed ca. 91 % af eleverne. 

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse er på 29,3 elever, svarende til en stigning på 1,2 elever fra 2007.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel som er størst, er 31,4 elever.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst, er 29,8 elever.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mindst, er 26,5 elever.

·         Gennemsnittet for alle tre inddelinger er steget ift 2010.

·         742 klasser ud af 975[4] klasser har mere end 28 elever i klassen. Andelen af klasser med mere end 28 elever er nu på 76,1 pct.; en stigning på 9,1 pct. point.

 

Tabel 3 – Resultat for offentlige udbydere af stx

 

År

Samlet gennemsnit

1/3 mindste klasser

1/3 mellemste klasser

1/3 største klasser

Andel over 28

2011

29,3

26,5

29,8

31,4

76,1 %

2010

28,9

26,2

29,6

31,1

67 %

2009

28,9

26,5

29,4

30,8

69 %

 

 

2.3 Private udbyder af stx (jf. bilag 2)

Undersøgelsen dækker ti private udbydere fordelt på 34 klasser og 875 elever.

·         Det samlede gennemsnit er faldet fra 26,5 i 2010 til 25,7 elever i 2011.

·         29 pct. af alle klasser har over 28 elever. 

Tabel 4- Resultat for private udbyder af stx

 

År

Samlet gennemsnit

Andel over 28 elever

2011

25,7

29 %

2010

26,5

45 %

2009

25,7

32 %

2008

25,2

29 %

2007

21,9

12 %

 

 

2.4 Udbyder af 2årigt hf (jf. bilag 3)

I undersøgelsen af hf indgår 70 udbydere. Disse udbydere har tilsammen 219 klasser med førsteårsstudenter, svarende til 6.435 kursister. Undersøgelsen dækker over ca. 79 pct. af kursisterne.

 

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse er på 29,6 kursister, svarende til en stigning på 1,9 kursist pr. hold fra 2007.

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse for den tredjedel som er størst, er 31,7.

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst, er 30.

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse for den tredjedel af klasserne der er mindst, er 26,5.

·         162 klasser med over 28 kursister. Svarende til en andel på 74,6, som er et fald på 2,4 pct. point ift 2010.[5]

 

 

År

Samlet gennemsnit

1/3 mindste klasser

1/3 mellemste klasser

1/3 største klasser

Andel over 28

2011

29,6

26,5

30,0

31,7

74,6 %

2010

29,4

27,1

29,7

31,3

77 %

2009

29,4

27,3

29,4

31,5

70 %

 

 

2.5 Udbydere af htx (jf. bilag 4)

I undersøgelsen af htx indgår 31 skoler med 118 klasser, svarende til 3303 elever. Undersøgelsen dækker over ca. 75 pct. af eleverne.

 

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse er på 28,0 elever, svarende til en stigning på 2 elever fra 2007.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel som er størst, er 31,7.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst, er 28,8.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mindst, er 23,7.

·         62 klasser med over 28 elever, svarende til 52,5 pct. En stigning på 8,5 pct. point. 

 

År

Samlet gennemsnit

1/3 mindste klasser

1/3 mellemste klasser

1/3 største klasser

Andel over 28

2011

28,0

23,7

28,8

31,7

52,5 %

2010

27,4

22,4

28,8

31,7

44 %

2009

27,0

22,0

27,8

31,1

48 %

 

 

2.6 Udbydere af hhx (jf. bilag 5)

I undersøgelsen af hhx indgår 40 skoler med 6.345 elever, svarende til 211 klasser.  

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse er på 30,1 elever, svarende til en stigning på 4,4 elever fra 2007.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel som er størst, er 33,3.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst, er 31,4.

·         Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mindst, er 25,6.

·         160 klasser har mere end 28 elever. Svarer til en andel på75,8 som er et lille fald på 3,2 pct. point ift 2010.

 

 

År

Samlet gennemsnit

1/3 mindste klasser

1/3 mellemste klasser

1/3 største klasser

Andel over 28

2011

30,1

25,6

31,4

33,3

75,8 %

2010

30,5

26,9

31,0

33,2

79 %

2009

29,8

26,0

30,5

32,8

74 %

 

 

2.7 Udbydere af IB og Pre-IB klasser

I undersøgelsen indgår 10 skoler med 17 klasser. Svarende til 514 elever. 

·         Den gennemsnitlige holdstørrelse er på 30,2 elever.

·         Otte klasser med mere end 28 elever, svarende til en andel på 47 pct. af alle klasserne.

 

Her er det ikke muligt at se nogen udvikling da vi ikke tidligere har opgjort tallene separat for IB og Pre-IB skoler.[1] Har i beregningerne udeladt specialklasser for asperger elever og andre specialklasser.

[2] Nogle skoler udbyder flere typer af uddannelser. Derfor vil de optræde som skole flere gange i denne opgørelse.

[3] Har i beregningerne udeladt specialklasser for asperger elever og andre specialklasser.

[4] Har her fjernet aspergerklasser og specialklasser.

[5] Har i beregningerne fjernet asperger klasser og specialklasser.[1] Har i beregningerne udeladt specialklasser for asperger elever og andre specialklasser.

Emner: Klasseloft; Klassestørrelser; Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent:  

Download undersøgelsen som pdf-fil:

Undersøgelse af klassestørrelser 2011

Læs også formandens debatindlæg fra august 2011 om Undervisningsministeriets undersøgelse:

Stigende klassestørrelser = faldende læringsudbytte