Klassestørrelser 2010

Pressemeddelelse; Debatindlæg; Undersøgelse; Notat
 
En undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har gennemført, dokumenterer, at det ikke er tom snak, når elever og lærere klager over høje klassekvotienter for de klasser og hold, der begyndte i august 2010.
11-08-2011: Se Gorm Leschlys kommentar til en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet
 

12-10-2010: Stadig store klasser

 

En undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har gennemført, dokumenterer, at det ikke er tom snak, når elever og lærere klager over høje klassekvotienter for de klasser og hold, der begyndte i august 2010.

Stigningen i klassekvotienterne fortsætter for eleverne på htx og hhx, mens eleverne på stx og hf ikke oplever en decideret stigning i år, men må "nøjes med" en gentagelse af sidste års store klassestørrelser.

GL's undersøgelse af gennemsnitlige klassestørrelser for førsteårsstuderende
- opgjort i september

 2010200920082007
Stx (offentlige)28,928,928,528,1
Hf29,429,428,527,7
Htx27,427,026,926,0
Hhx30,329,829,729,7

Undersøgelsen bygger på følgende svarprocent i 2010: Stx: 85 pct., hf: 75 pct., htx: 59 pct. og hhx: 67 pct. Hvilket svarer til en samlet svarprocent på 78 pct.

Også forholdet mellem antal elever pr. lærer (den såkaldte elev/lærerratio) er fortsat stigende. Set over en 7-årig periode er antallet af elever pr. lærer steget med omkring 20 pct. for hf/stx.

 

 20102003Ændring
Stx (klassestørrelsesgennemsnit 1 år)28,925,8**12 pct.
Hf (klassestørrelsesgennemsnit 1 år)29,424,0**22,5 pct.
Antal elever pr. lærerårsværk*10,18,420 pct.

*Antallet af lærerårsværk omfatter alle lærere inkl. rektorer, inspektorer/pædagogiske ledere, studievejledere og ansatte som gennemfører pædagogikum.  Såfremt man kun medregnede den del af arbejdstiden som bruges på egentlig undervisning ville antallet af elever pr. lærerårsværk blive højere, men udviklingen ville i den 7-årige periode stadig vise en stigning på 20 pct.

**tallene stammer fra UNI-C og opgøres normalt i oktober, hvorimod tallene fra 2010 er fra september. Derfor er det faktiske ændringer lidt mindre end opgivet på grund af frafald fra september til oktober.

 

Det tyder på, at skolerne ikke kompenserer for de store klasser ved at tilbyde undervisning for mindre hold. Og de tal bekymrer GL.

"Udviklingen i antal elever pr. lærer sammenholdt med stigningen i klassestørrelser betyder, at den enkelte elev har væsentligt mindre lærerkontakt nu end for 7 år siden. Det er en forkert udvikling, der gør det meget svært at indfri den politiske målsætning om, at vi skal have flere elever igennem uddannelsessystemet. Eleverne har brug for en tæt kontakt til lærerne," siger GL's formand Gorm Leschly.

For at begrænse den negative udvikling i klassestørrelserne på de gymnasiale uddannelser, foreslår GL, at der indføres en maksimal gennemsnitlig klassestørrelse på 26 elever i klasserne ved uddannelsesstart. En gennemsnitlig klassestørrelse vil stadig kunne sikre en fleksibel klassedannelse, når eleverne vælger studieretning - alternativt bør det udløse ekstra ressourcer til klassedeling, tolærerordninger mv., så eleverne i store klasser får samme adgang til kontakt med lærerne, som eleverne i de mindre klasser. 

Emner: Klasseloft; Klassestørrelser; Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: