Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet

 
Pressemeddelelse
En enig fagbevægelse på det statslige og kommunale område stiller krav til OK 18 om reelle, fair og frie forhandlinger på undervisningsområdet.

​​ 

En enig fagbevægelse på det statslige og kommunale område stiller krav til OK 18 om reelle, fair og frie forhandlinger på undervisningsområdet. Det fremgår af et fælles brev fra CFU og Forhandlingsfællesskabet, som i dag er sendt  til innovationsminister Sophie Løhde, KL og Danske Regioner.
Brevet glæder GL's formand

Det er dejligt med så klar en fælles udmelding fra organisationerne på hele det offentlige arbejdsmarked. Det må gøre indtryk på arbejdsgiverne, og det er et vigtigt skridt forud for de kommende OK-forhandlinger,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

 

Pressemeddelelse fra CFU og Forhandlingsfællesskabet

Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet 

Både de kommunale og statslige arbejdsgivere har allerede inden overenskomstforhandlingerne går i gang meddelt, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet. Topforhandlerne for ca. 745.000 offentligt ansatte forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet omfattet af den omstridte lov 409. Forhandlingsudvalgene i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Forhandlingsfællesskabet har sendt et fælles brev til minister for offentlig innovation Sophie Løhde, KL’s topforhandler Michael Ziegler og Danske Regioners topforhandler Anders Kühnau.

Alle personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked er overenskomstdækket. Dette gjaldt i det mindste indtil 2013. Men ved OK13 blev arbejdstiden på store dele af underviserområdet reguleret ved lovgivning i forbindelse med arbejdsgivernes lockout af lærerne.

Her kort tid før forhandlingerne om overenskomsterne i 2018 går i gang har både de statslige og kommunale arbejdsgivere givet udtryk for, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet.

Det er helt uacceptabelt. Den danske model bygger på vilje til samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. At finde fælles løsninger er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, og for at understøtte og udvikle de offentlige arbejdspladser.

siger Flemming Vinther, formand for CFU.

Lars Qvistgaard, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger:

På det offentlige arbejdsmarked har vi haft en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model.

Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger endvidere:

Det er derfor et helt usædvanligt skridt, at vi nu retter en fælles henvendelse til de offentlige arbejdsgivere for at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.

Organisationerne understreger i brevet til topforhandlerne for de offentlige arbejdsgivere, at arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb tillægges afgørende betydning i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, og opfordrer til at forhandlingerne går i gang hurtigst muligt.

Topforhandlere på det offentlige område:

CFU's forhandlingsudvalg:

Flemming Vinther, OAO Stat – mobil: 2041 9361

Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293

Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686

Rita Bundgaard, HK Stat – mobil: 6120 6465

Jesper Korsgaard Hansen, CO10 - mobil: 6068 8119

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg:

Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293

Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686

Dennis Kristensen, FOA – mobil: 4018 4281

Benny Andersen, SL – mobil: 4055 0982

Ellen Lykkegård, 3F – mobil: 2141 9454

Bodil Otto, HK/KOMMUNAL – mobil: 2946 9670

Mona Striib, FOA – mobil: 2341 4198

Bert Asbild, Danske Bioanalytikere – mobil: 5356 0200

Grete Christensen, DSR – mobil: 2013 7155

Elisa Rimpler Bergmann, BUPL – mobil: 4023 2069

Emner:  
Interessent: