Repræsentantskabsudtalelse om brugerbetaling på VUC

Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
FARVEL TIL LIVSLANG LÆRING?

GL's repræsentantskab udtaler sin afstandtagen fra de planlagte besparelser på VUC i Genopretningspakken og senest i Finanslov 2011.

Regeringens forslag om at begrænse adgangen til VUC for allerede uddannede, efterlønnere og pensionister er et angreb på princippet om livslang læring og i Danmark en uhørt forskelsbehandling i adgangen til uddannelse. I denne forbindelse stilles VUC ulige i forhold til andre udbydere af voksenuddannelse gennem kravet om at netop disse grupper skal betale de fulde omkostninger ved at deltage i VUC undervisning – ca. 100 kr. pr. time; typisk 10.000 – 12.000 kr. for et fag.

Den generelle forhøjelse af deltagerbetalingen på enkeltfag bremser ligeledes en række unge i at få en uddannelse – alternativt presses de ind i et 2-årigt forløb på fuld tid, der er gratis. Netop denne gruppe har ofte en række skole- og uddannelsesoplevelser der gør det vanskeligt og næsten uoverskueligt at gennemføre et komprimeret uddannelsesforløb på 2 år, men har samtidig vanskeligt ved at erlægge den øgede betaling for at deltage i et enkeltfagsforløb over for eksempel 3 år.

Derudover skal Fatima betale 1.100 kr. fordi hun skal gå til dansk som andetsprog, hvorimod Ulla skal betale 450 kr. for dansk på A-niveau.

Endelig er det uforståeligt at mennesker skal bremses i deres mulighed for at tage en uddannelse gennem begrænsningerne af SVU gennem en halvering af støtteperioden fra 80 til 40 uger samt en nedsættelse af støttebeløbet fra 100% af dagpengene til 80%.

Christian på 28 har ingen uddannelse efter folkeskolen, men har overlevet under højkonjunkturen ved arbejde som ufaglært; han er nu ved at blive afskediget og føler sig parat til at tage chancen og kvalificere sig til videre uddannelse.

Ved en reduktion af SVU-støttebeløbet og støtteperioden lukkes denne mulighed for Christian og mange andre – især i de egne af Danmark som er præget af mange med kort eller ingen faglig uddannelse.

De vil nu tage plads i arbejdsløshedskøen i stedet.

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: