FFL 21: Troede nedskæringer på uddannelser var slut

Pressemeddelelse
 

​​​​​​​Lovprisninger om, hvor fantastiske gymnasielærerne gør det i en historisk ekstrem situation, har der været mange af i foråret. Men når det kommer til realiteterne, så lægger regeringen op til, at der igen skal spares på de gymnasiale uddannelser. De pæne ord bliver hule, når de følges af økonomisk udhuling af sektoren for at finansiere en politireform, 

​mener Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.​

Det lyder meget betimeligt, at de gymnasiale uddannelser skal spare på markedsføring, for der skal ikke konkurreres om eleverne – der skal vejledes og oplyses. Men når man vil finansiere politiforlig ved at fjerne penge fra gymnasieuddannelser til markedsføring, er det ren hokus pokus. Langt de fleste gymnasier bruger stort set kun penge på en introaften og måske en annonce i lokalavisen med invitation til​ arrangementet. Derfor vil finansieringen af politireformen reelt betyde nedskæringer på undervisningen til gymnasieeleverne. Det er typisk gymnasieuddannelser, som har det svært, der bruger flest penge på markedsføring. Således bruger Thy-Mors HF & VUC 1,7%, Høje Tåstrup Gymnasium og Hvidovre Gymnasium henholdsvis 1,3% og 1,2% af omsætningen på markedsføring, mens store, populære gymnasier, som har elever på venteliste, bruger 0,0 eller 0,1% af omsætningen.

De gymnasiale uddannelser har været udsat for massive nedskæringer fra 2016, og der er brug for at geninvestere. Der er simpelthen for lidt tid til at målrette undervisningen, og lærerne har for lidt tid til den vigtige relationsdannelse med eleverne. 52% af lærerne sagde i en undersøgelse fra sidste år, at de slet ikke eller i mindre grad har mulighed for at se eleverne, og 78% af lærerne at de slet ikke eller i mindre grad havde mulighed for at give sårbare elever den opmærksomhed, de har behov for. Der er således afgørende behov for geninvesteringer i uddannelse.

Det er ikke første gang, at man tager ressourcer fra uddannelser til at finansiere andre dele af samfundet. Og hver eneste gang bliver Danmark fattigere.​

Emner:  
Interessent: