Fjern regeringens dummebøde til uddannelser

Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
De gymnasiale uddannelser skal spare knap en halv mia. kr. næste år, svarende til over 3.000 kr. pr. årselev.

Regeringens visioner for ungdoms- og voksenuddannelserne er en lang række skåltaler til festlige lejligheder. Det er klart efter forliget om Finansloven for 2011. I stedet for at anerkende skolerne for deres store indsats for de rekordmange optagne elever, så stikker regeringen og finanslovspartierne dem en dummebøde.

De gymnasiale uddannelser skal spare knap en halv mia. kr. næste år, svarende til over 3.000 kr. pr. årselev. Hertil kommer store forringelser af vilkårene for de studerende i form af nedsættelse af befordringstilskuddet og SVU samt markant stigende deltagerbetaling for kursister på hf-enkeltfag.

En så stor besparelse kan ikke indhentes på de enkelte institutioner uden at det går ud over uddannelseskvaliteten og studiemiljøet. Det er en katastrofe i en situation hvor det allerede i dag er vanskeligt på mange skoler at få økonomien til at hænge sammen.

Det er ødelæggende for den livslange læring og Danmarks lange tradition for lige adgang til uddannelse at deltagerbetalingen på VUC sættes voldsomt i vejret. Stigningen i deltagerbetalingen og nedskæringerne af SVU vil få betydning for aktiviteten og dermed også mindske udbuddet for de resterende kursister, primært i udkantsområderne.

Besparelser synes at være regeringens strategi for kvalitetsudvikling af uddannelserne i dette land.  Dens "visionære" bud til de kommende generationer som skal skabe fremtidens velfærdssamfund, er besparelse på besparelse - år efter år.

Forligspartierne bag Finansloven sætter taxametret ud af kraft ved at smække kassen i for ekstra elever. Det og de seneste års forringelser af økonomien på uddannelsesområdet tager GL kraftigt afstand fra. Regeringen og forligspartierne har klart overskredet enhver grænse for troværdighed ved i den grad at sjofle egne mål om at flere skal tage en uddannelse.

GL er overbevist om at det gymnasiale område bedst bidrager til vores samfund ved at fastholde og udvikle uddannelser af høj kvalitet. Uddannelser der skal medvirke til den samfundsmæssige udvikling, livslang læring samt bidrage til at arbejdsstyrken er mobil og i udvikling.

Dette sker ikke ved at indføre øget brugerbetaling, skære ned på SU til både voksne og unge samt straffe uddannelsesinstitutioner økonomisk for at have et større optag og mindre frafald end ventet.

Man kan ikke spare sig til kvalitet i uddannelsessystemet. Investering - og ikke besparelser - er nøglen til vækst og fremgang.

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: