Regeringen fik vedtaget nedbrydningsplanen for VUC

Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
En voksen der bliver fyret fra et job, som ikke længere findes i Danmark, vil fornuftigt søge at kvalificere sig til et nyt job der stadig eksisterer hér i landet. Det bliver dyrt fremover.

- en kommentar fra GL's formand, Gorm Leschly

Det snævre flertal bag finanslovsforliget har netop vedtaget lovforslagene om brugerbetaling på de kompetencegivende voksenuddannelser og om beskæringer i Voksen SU’en. Skønt det fremstilles som et led i en genopretningsplan for landet vil vedtagelsen af de to love mere sandsynligt bidrage til at nedbryde det uddannelsesniveau i befolkningen, der er en så væsentlig forudsætning for Danmarks muligheder for at skabe en fremtid. Lovændringerne vil i høj grad ramme VUC’erne.

En voksen der bliver fyret fra et job, som ikke længere findes i Danmark, vil fornuftigt søge at kvalificere sig til et nyt job der stadig eksisterer hér i landet. Det bliver dyrt fremover. For voksne der har bare en eller anden form for videregående uddannelse, bliver det så dyrt at de formodentlig slet ikke kan gøre det. Det lyder ikke fornuftigt, og det er det heller ikke.

Unge voksne der har brug for den ungdomsuddannelse, de af forskellige årsager ikke har fået gennemført, bruger ofte VUC’ernes tilbud. Det bliver dyrere og dermed vanskeligere for dem fremover. Voksen-SU’en nedsættes og beskæres, deltagerbetalingen sættes op. Det lyder ikke fornuftigt, og det er det heller ikke.

Mennesker på efterløn eller pension skal fremover betale lige så meget for uddannelse på VUC som mennesker med en videregående uddannelse. Det uddannelsestilbud som procentuelt har de fleste ældre deltagere på VUC er Grundlæggende IT, hvor netop de ældre har mest brug for at erhverve en kompetence, de ikke er vokset op med. Det er også dumt.

De mennesker, man nu jager væk fra VUC’erne bidrog til at opretholde et geografisk forgrenet tilbud om kompetencegivende voksenuddannelse. Det må frygtes at de ikke fremover kan opretholdes, og det går ud over flere end dem der bliver ramt af den meget høje deltagerbetaling.

Folketingets snævre flertal besindede sig ikke men vedtog en nedbrydningsplan for VUC’er. GL beklager.

Gorm Leschly

 

Om lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: