FFL 22: Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslaget

Pressemeddelelse
 

​​​​For GL er det væsentligt, at VUC får tilført ressourcer, og at unge og voksne i hele landet får samme mulighed for at få en gymnasial uddannelse, 

siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Finansministeren understregede ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget, at der er brug for at tage hånd om de voksne og unge, som i dag står uden uddannelse og job. Her spiller gymnasialt enkeltfag og VUC en afgørende rolle. Derfor undrer det, at man i sidste års finanslov kunne glemme gymnasialt enkeltfag på VUC. Det skal der rettes op på nu, så VUC som minimum får tilbageført 2 pct. af elevtaxameteret på niveau med hvad de øvrige gymnasiale uddannelser fik.

FFL22.png

Finansministeren lagde endvidere vægt på, at der skal være øget sammenhængskraft mellem land og by, og der skal skabes bedre vilkår for at drive uddannelser de steder i landet, hvor det er svært at få de unge med på uddannelsesvognen. Her er det afgørende, at små gymnasieudbud i provinsen får økonomi til at tilbyde de unge en bred palet af studieretninger og valgfag på linje med gymnasierne i de store byer. Det er særlig vigtigt, at der kommer en økonomisk håndsrækning til de små erhvervsgymnasier og VUC-afdelinger i provinsen på niveau med udkantstilskuddet på stx.

På sidste års finanslov fik de gymnasiale uddannelser tilbageført 2 pct. af det samlede elevtilskud til undervisningstaxameteret, hvilket svarede til et års omprioriteringsbidrag. Det var en vigtig saltvandsindsprøjtning, men den fyldte ikke det store hul, der er efter de store nedskæringer fra 2016-19. Der bør derfor følges op, så der igen bliver plads til, at den enkelte lærer kan nå alle elever og danne de nødvendige relationer til de utroligt mange elever, læreren har hver eneste uge.

I øvrigt bekymrer det, at der ikke er afsat midler til Børne- og Undervisningsministerens annoncerede taxameterreform i finanslovsforslaget.

Se s​​ekretariatets gennemgang af FFL22:​FFL22 - sekretariatsnotat.pdf

Se ministeriets orienteringsbreve​Emner: Finanslov
Interessent: