Finanslov og de gymnasiale uddannelser

Oversigtsside
 
Gymnasieuddannelserne finansieres via taxametersystemet.

​​​​​​​​​​​​Gymnasieuddannelserne finansieres via taxametersystemet.

Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev. Taksterne for hhx, htx, hf og stx er forskellige i beløb, men de er alle delt i et tilskud til fællesudgifter, bygningsudgifter og undervisningsudgifter. På trods af denne opdeling i tilskudssystemet, bliver alle pengene uddelt som et bloktilskud. Det betyder, at skolen frit kan disponere over midlerne på tværs af de enkelte formål.

Taksterne fastsættes årligt gennem politisk forhandling via finansloven. Finansloven påbegyndes året før, den træder i kraft. Fra januar frem til sommer udarbejder regeringen et finanslovsforslag, der typisk offentliggøres sidst i august. Herefter er der politiske forhandlinger om den endelige finanslov, der typisk vedtages endeligt i midten af december på baggrund af et politisk forlig sidst i november. Det betyder, at finansloven træder i kraft mindre end en måned efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse. I finanslovsarbejdet bruges både finansår og overslagsår. Når finansloven vedtages er det typisk kun finansåret, der vedtages, imens overslagsårene er regeringens ønsker og fremskrivninger af omkostningerne de efterfølgende tre år.

GL følger finanslovsarbejdet tæt og ser på taxameterstyringens konsekvenser for alle de gymnasiale uddannelser med særligt fokus på økonomiens betydning for kvaliteten i ydelserne.

GL mener, at en finansiering hvor gennemsnitsomkostningerne udmøntes på baggrund af den enkelte elev giver en uhensigtsmæssig konkurrence imellem skolerne. Det giver også et taxameter, der ikke er omkostningsdækkende, da omkostningerne ved undervisningens gennemførsel primært udløses af antallet af klasser. GL arbejder derfor for en ny finansieringsmodel der blandt andet indeholder et klassegrundtilskud.​

 

 

Finanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelingerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL2020.aspxFinanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelinger04-10-2019 22:00:00Et farvel til omprioriteringsbidraget. De budgetterede årlige besparelser på 2 pct. på de gymnasiale uddannelser foreslås ophævet fra 2020. VUC får 50 mio. kr., som regeringen lovede i valgkampen. Pengene skal afsættes til lukningstruede VUC-afdelinger. Der udarbejdes en konkret model for udmøntningen af midlerne. Gymnasierne får henvisningstaxameter fra 2020. I finanslovsforslaget for 2020 udmøntes den politiske aftale om indførelse af henvisningstaxameter, der er en del af aftalen om ungepakken. Nu er gymnasierne nået til indkøbsbesparelse fase 13. Besparelsen udmøntes både i 2020 og med tilbagevirkende kraft i 2019 og svarer ca. til 8 mio. kr. årligt for de gymnasiale uddannelser.
Finanslov 2019 fortsætter nedskæringerne https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2019.aspxFinanslov 2019 fortsætter nedskæringerne 30-11-2018 23:00:00Omprioriteringsbidraget fortsættes i 2019 - der tilføres midler til små skoler i tyndt befolkede områder.
Finanslovsforslag 2019https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2019.aspxFinanslovsforslag 201931-08-2018 22:00:00​Finanslovsforslag for 2019 med besparelser på uddannelse trods stabil vækst
Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/afgoerende-med-reelle-forhandlinger-paa-laereromraadet.aspxTopforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet05-10-2017 22:00:00En enig fagbevægelse på det statslige og kommunale område stiller krav til OK 18 om reelle, fair og frie forhandlinger på undervisningsområdet.
Besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomihttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2018.aspxBesparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi30-08-2017 22:00:00Det er en uforståelig prioritering at skære på uddannelse, når Danmarks økonomi har det godt, siger GL-formand
Finansloven for 2017 koster gymnasierne 250 mio. kr.https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finansloven-for-2017-koster-gymnasierne-250-mio.aspxFinansloven for 2017 koster gymnasierne 250 mio. kr.17-11-2016 23:00:00Nedskæringer og gymnasiereform er en farlig cocktail.
Gymnasieuddannelserne skæres med en halv milliardhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Gymnasieuddannelserne-skaeres-med-halv-mia.aspxGymnasieuddannelserne skæres med en halv milliard30-08-2016 22:00:00Se konsekvenserne, hvis regeringens finanslovsforslag gøres til virkelighed
Finanslovsforslag rammer gymnasiereformenhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Finanslovsforslag-rammer-gymnasiereformen.aspxFinanslovsforslag rammer gymnasiereformen29-08-2016 22:00:00Grotesk, at regeringen mener, at det er muligt at skære endnu mere i gymnasieuddannelserne, siger GL-formanden
Finanslovsforslag 2016https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2016.aspxFinanslovsforslag 201624-08-2015 22:00:00I aktiviteten forventes en mindre nedgang på de almengymnasiale uddannelser, mens der forventes en stigning for erhvervsgymnasierne. Dette samtidig med at ungdomsårgangene er faldende.
Finanslov 2015 med socialt taxameter og udkantstilskudhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2015-vedtaget.aspxFinanslov 2015 med socialt taxameter og udkantstilskud13-11-2014 23:00:00​Regeringen har 13. november 2014 indgået aftale om Finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten.
Finanslovsforslag 2015https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2015.aspxFinanslovsforslag 201525-08-2014 22:00:00Velkommen til socialt taxameter og pædagogikumtaxameter
Finansloven for 2014https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finansloven-for-2014.aspxFinansloven for 201426-02-2014 23:00:00Finansloven for 2014 er vedtaget, og Undervisningsministeriet har udsendt et takstkatalog for de enkelte uddannelsestakster. For de gymnasiale uddannelser var der en stor ændring i forhold til regeringens finanslovsforslag.
Omstillingsreserven tilbageføres for at sikre gode uddannelserhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Tilbageførsel-af-omstillingsreserven-for-at-sikre-gode-uddannelser.aspxOmstillingsreserven tilbageføres for at sikre gode uddannelser27-11-2013 23:00:00Det er en god nyhed, at forligspartierne med finanslovsforliget tilbagefører omstillingsreserven til gymnasierne. Pengene er afgørende for kvalitetsundervisning og elevernes læring.
Finanslovsforslaget 2014’s konsekvenser for gymnasieuddannelsernehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag_2014.aspxFinanslovsforslaget 2014’s konsekvenser for gymnasieuddannelserne02-10-2013 22:00:00Nu opdateret med finanslovsforslagets konsekvenser for private gymnasier, pædagogikumtaxameteret og GSK.
Skuffende Finanslovsforslag 2014https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Skuffende-Finanslovsforslag.aspxSkuffende Finanslovsforslag 201426-08-2013 22:00:00Regeringen vil fortsætte den tidligere regerings planer om en taxameterbeskæring til en pulje uden fastlagt formål. Dybt bekymrende mener GL's formand.
Finanslovsaftale for 2013https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsaftale_2013.aspxFinanslovsaftale for 201312-11-2012 23:00:00Søndag den 11. november 2012 indgik regeringen en finanslovsaftale for 2013 med enhedslisten som gennemgående støtteparti. Det er glædeligt, at uddannelse fylder meget i aftalen. Desuden er forligspartierne i deres indledning til afsnittet om viden og uddannelse helt på linje med GL, når de skriver:
Finanslovsforslag med prioriteringer på uddannelsesområdet i 2013https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag.aspxFinanslovsforslag med prioriteringer på uddannelsesområdet i 201327-08-2012 22:00:00Omstillingsreserven – et genopfundet begreb fra den tidligere regering – lurer lige om hjørnet. Fra 2014 skal alle uddannelser under Børne- og Undervisningsministeriet afgive 2 pct. af elevtaksten, stigende til 4 pct. i 2015 og med det nye finanslovsforslag 6 pct. i 2016.
SRSF regeringens 2020-plan: Danmark i arbejdehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/2020_planen.aspxSRSF regeringens 2020-plan: Danmark i arbejde09-05-2012 22:00:00Regeringen har på uddannelsesområdet overtaget den sidste regerings målsætninger, så der er desværre intet nyt under solen.
Forslag til finanslov (GL-notat)https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Forslagtilfinanslov_VK.aspxForslag til finanslov (GL-notat)03-11-2011 23:00:00S, R og SF-oplæg til finanslov 2012.
Regeringsgrundlag 2011: Gymnasieområdethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/regeringsgrundlag2011.aspxRegeringsgrundlag 2011: Gymnasieområdet09-10-2011 22:00:00Regeringen er dannet på et meget omfattende grundlag sammenlignet med tidligere regeringsgrundlag. I det nye grundlag spiller uddannelse en meget central rolle i forhold til udvikling af den enkelte, fællesskabet og hele samfundet.

Emner: Økonomi; Finanslov; Taxameter
Interessent: Bestyrelse; Rektor; Gymnasielærer; Leder; Medarbejderrepræsentant; Tillidsrepræsentant

​Her kan du downloade en gennemgang af finanslovens betydning for gymnasiesektoren:
FL20 - konsekvenser for gymnasieområd​et