Finanslov og de gymnasiale uddannelser

Oversigtsside
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gymnasieuddannelserne finansieres via taxame​tersystemet.

Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev. Taksterne for hhx, htx, hf og stx er forskellige i beløb, men de er alle delt i et tilskud til fællesudgifter, bygningsudgifter og undervisningsudgifter. På trods af denne opdeling i tilskudssystemet, bliver alle pengene uddelt som et bloktilskud. Det betyder, at skolen frit kan disponere over midlerne på tværs af de enkelte formål.

Taksterne fastsættes årligt gennem politisk forhandling via finansloven. Finansloven påbegyndes året før, den træder i kraft. Fra januar frem til sommer udarbejder regeringen et finanslovsforslag, der typisk offentliggøres sidst i august. Herefter er der politiske forhandlinger om den endelige finanslov, der typisk vedtages endeligt i midten af december på baggrund af et politisk forlig sidst i november. Det betyder, at finansloven træder i kraft mindre end en måned efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse. I finanslovsarbejdet bruges både finansår og overslagsår. Når finansloven vedtages er det typisk kun finansåret, der vedtages, imens overslagsårene er regeringens ønsker og fremskrivninger af omkostningerne de efterfølgende tre år.

GL følger finanslovsarbejdet tæt og ser på taxameterstyringens konsekvenser for alle de gymnasiale uddannelser med særligt fokus på økonomiens betydning for kvaliteten i ydelserne.

GL mener, at en finansiering hvor gennemsnitsomkostningerne udmøntes på baggrund af den enkelte elev giver en uhensigtsmæssig konkurrence imellem skolerne. Det giver også et taxameter, der ikke er omkostningsdækkende, da omkostningerne ved undervisningens gennemførsel primært udløses af antallet af klasser. GL arbejder derfor for en ny finansieringsmodel der blandt andet indeholder et klassegrundtilskud.​​

 

 

Finansloven 2024https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finansloven-2024.aspxFinansloven 202426-11-2023 23:00:00Finansloven 2024 retter op på nedprioriteringen af skolerne i landdistrikterne
Almene gymnasier med udkantstilskud mister pengehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Almene-gymnasier-med-udkantstilskud-mister-penge.aspxAlmene gymnasier med udkantstilskud mister penge30-08-2023 22:00:00Regeringens fine ord om at støtte uddannelsesudbuddet i provinsen taber i værdi. GL konstaterer nu ved en nærlæsning af finanslovsforslaget, at alle almene gymnasier, der i dag modtager udkantstilskud, står til at miste 0,5 mio. kr., hvis regeringens finanslovsforslag realiseres.
Finanslov 2023https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2023.aspxFinanslov 202324-04-2023 22:00:00​​Den 24. april - godt inde i 2023 – kunne regeringen endelig præsenteret finansloven for 2023 sammen med forligspartierne Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.
SVM-regeringens finanslovsudspil 2023https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/SVM-regeringens-finanslovsudspil-2023.aspxSVM-regeringens finanslovsudspil 202326-03-2023 22:00:00GL’s sekretariats gennemgang af forslaget med fokus på det gymnasiale område
Delforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskolerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Delforlig-om-finanslov-2023.aspxDelforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskoler03-10-2022 22:00:00Den 4. oktober indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet delforlig for finansloven 2023 på uddannelsesområdet.
Finanslovsforslag 2023https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL23.aspxFinanslovsforslag 202330-08-2022 22:00:00Regeringens finanslovsforslag svigter VUC
Finanslov 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2022.aspxFinanslov 202203-01-2022 23:00:00Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019. Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet.
FL 2022: HF-e er på finansloven!https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/HF-e-er-på-finansloven.aspxFL 2022: HF-e er på finansloven!05-12-2021 23:00:00Finansloven for 2022 er aftalt med midler til VUC-uddannelserne.
FFL 22: Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslagethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Lige-adgang-til-uddannelse-i-land-og-by-afspejles-ikke-i-finanslovsforslaget.aspxFFL 22: Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslaget29-08-2021 22:00:00​​​For GL er det væsentligt, at VUC får tilført ressourcer, og at unge og voksne i hele landet får samme mulighed for at få en gymnasial uddannelse
Finanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne!https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/220-mio-til-gymnasieuddannelserne.aspxFinanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne!04-12-2020 23:00:00Det er et stærkt resultat, der viser, at fremtiden kan blive bedre. 220 mio. kr. er et så væsentligt beløb, at det kan gøre en forskel på skolerne. Nu kommer der så en lokal indsats for, at pengene også bruges til at styrke kvaliteten af undervisningen, siger GL-formand Tomas Kepler.
10 pct. færre lærere til eleverne i 2020 end i 2012https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/10-pct-faerre-laerere-til-eleverne-i-2020-end-i-2012.aspx10 pct. færre lærere til eleverne i 2020 end i 201222-09-2020 22:00:00Færre lærere pr. elev: Der er kommet færre lærere til eleverne – og dermed også mindre tid til arbejdet med den vigtige relationsdannelse, der både løfter elevernes faglige og sociale trivsel. Lærer-/elevrationen er således faldet med 10 pct.​ Invester igen i uddannelse: I alt mangler der 773 lærerårsværk – svarende til 6 årsværk pr. gymnasium, eller at 2-3 klasser "mangler lærere" på hver skole. Det kan mærkes. Det er positivt, at omprioriteringsbidraget er stoppet, men der er behov for en geninvestering i sektoren. Der mangler 1,1 mia. kr. i tilskud i 2021 for at kunne opretholde niveauet fra 2012. Dette svarer til tilskuddet til 17 gennemsnitlige almene gymnasier og hf-kurser. I 2019 manglede der 1,05 mia. kr. VUC, erhvervsskoler og private gymnasier: Der er også færre ressourcer og færre ansatte til den gymnasiale undervisning på VUC, erhvervsskoler og private gymnasier. VUC er særligt hårdt ramt med afdelinger, der er lukket de seneste år.​
FFL21: Besparelser på gymnasierne kamufleres i regeringens finanslovsforslaghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Besparelser-på-gymnasierne-kamufleres-i-regeringens-finanslovsforslag.aspxFFL21: Besparelser på gymnasierne kamufleres i regeringens finanslovsforslag30-08-2020 22:00:00Regeringens finanslovsforslag: At tale om indkøbsbesparelser og reklamer er en eufemisme, som bruges til at kamuflere yderligere besparelser på uddannelsesområdet!
FFL 21: Troede nedskæringer på uddannelser var sluthttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Troede-nedskæringer-på-uddannelser-var-slut.aspxFFL 21: Troede nedskæringer på uddannelser var slut24-08-2020 22:00:00Der er således afgørende behov for geninvesteringer i uddannelse.
Finanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelingerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL2020.aspxFinanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelinger04-10-2019 22:00:00Et farvel til omprioriteringsbidraget. De budgetterede årlige besparelser på 2 pct. på de gymnasiale uddannelser foreslås ophævet fra 2020. VUC får 50 mio. kr., som regeringen lovede i valgkampen. Pengene skal afsættes til lukningstruede VUC-afdelinger. Der udarbejdes en konkret model for udmøntningen af midlerne. Gymnasierne får henvisningstaxameter fra 2020. I finanslovsforslaget for 2020 udmøntes den politiske aftale om indførelse af henvisningstaxameter, der er en del af aftalen om ungepakken. Nu er gymnasierne nået til indkøbsbesparelse fase 13. Besparelsen udmøntes både i 2020 og med tilbagevirkende kraft i 2019 og svarer ca. til 8 mio. kr. årligt for de gymnasiale uddannelser.
Finanslov 2019 fortsætter nedskæringerne https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2019.aspxFinanslov 2019 fortsætter nedskæringerne 30-11-2018 23:00:00Omprioriteringsbidraget fortsættes i 2019 - der tilføres midler til små skoler i tyndt befolkede områder.
Finanslovsforslag 2019https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2019.aspxFinanslovsforslag 201931-08-2018 22:00:00​Finanslovsforslag for 2019 med besparelser på uddannelse trods stabil vækst
Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/afgoerende-med-reelle-forhandlinger-paa-laereromraadet.aspxTopforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet05-10-2017 22:00:00En enig fagbevægelse på det statslige og kommunale område stiller krav til OK 18 om reelle, fair og frie forhandlinger på undervisningsområdet.
FFL18: Besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomihttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslovsforslag-2018.aspxFFL18: Besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi30-08-2017 22:00:00Det er en uforståelig prioritering at skære på uddannelse, når Danmarks økonomi har det godt, siger GL-formand
Finansloven for 2017 koster gymnasierne 250 mio. kr.https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finansloven-for-2017-koster-gymnasierne-250-mio.aspxFinansloven for 2017 koster gymnasierne 250 mio. kr.17-11-2016 23:00:00Nedskæringer og gymnasiereform er en farlig cocktail.
FL17: Gymnasieuddannelserne skæres med en halv milliardhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Gymnasieuddannelserne-skaeres-med-halv-mia.aspxFL17: Gymnasieuddannelserne skæres med en halv milliard30-08-2016 22:00:00Se konsekvenserne, hvis regeringens finanslovsforslag gøres til virkelighed

Emner: Økonomi; Finanslov; Taxameter
Interessent: Bestyrelse; Rektor; Gymnasielærer; Leder; Medarbejderrepræsentant; Tillidsrepræsentant